Terminarz

Terminarz XXI edycji Programu Stypendiów Pomostowych (2022/2023):

8 kwietnia 2022 r. – ogłoszenie Programu

4 lipca 2022 r. – uruchomienie aplikacji on-line

16 sierpnia 2022 r. godz. 16.00 – zamknięcie aplikacji on-line

25 sierpnia 2022 r. – ostateczny termin przesyłania wydrukowanych z systemu wniosków wraz z załącznikami

10 października 2022 r.  – ogłoszenie listy stypendystów


Oficjalna informacja o przyznanym stypendium została wysłana drogą mailową do każdego stypendysty, którego nazwisko znalazło się na liście.


Termin odsyłania do Fundacji dokumentów związanych z przyznanym stypendium zostanie podany po ogłoszeniu wyników rekrutacji.

Stypendium pomostowe wypłacane jest raz w miesiącu, do 10-go dnia każdego miesiąca, od października do lipca, przy czym rata październikowa zostanie przekazana razem z ratą listopadową do końca listopada.

do 28 lutego 2023 r. – Fundacja udostępnia deklaracje PIT za rok 2022 w formie podpisanego elektronicznie pliku PDF na koncie stypendysty w systemie online

do 12 marca 2023 r. – termin załączenia na koncie stypendysty w systemie online potwierdzeń zaliczenia I semestru studiów

do 15 czerwca 2023 r. – termin wypełnienia sprawozdania merytorycznego stypendysty z udziału w programie. Formularz sprawozdania dostępny będzie do wypełnienia na koncie stypendysty w systemie online

do 10 lipca 2023 r. – wypłata ostatniej, 10-tej raty stypendium

do 10 października 2023 r. – termin przesyłania do FEP dokumentów potwierdzających zaliczenie I roku studiów – dotyczy wyłącznie osób, które podpisały zobowiązania po I semestrze studiów       

W razie wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności, daty podane w terminarzu mogą ulec zmianie. 


Zapraszamy do śledzenia aktualności na naszej stronie oraz do obserwowania Stypendiów Pomostowych na FB.