Terminarz

Terminarz  XIX edycji Programu Stypendiów Pomostowych (2020/2021) dla kandydatów:

27 marca 2020 r. – ogłoszenie Programu

12 sierpnia 2020 r. godz. 11.00 –  uruchomienie aplikacji on-line

14 września 2020 r. godz. 16.00 – zamknięcie aplikacji on-line

24 września 2020 r. – ostateczny termin przesyłania wydrukowanych z systemu wniosków wraz z załącznikami, pod adres wskazany na ostatniej stronie wydrukowanego formularza wniosku

do 5 listopada 2020 r.  – ogłoszenie listy stypendystów na stronie Programu

Oficjalna informacja o przyznanym stypendium została w dn. 10.11 wysłana drogą mailową do każdego stypendysty, którego nazwisko znalazło się na liście.
Zapraszamy do przeczytania PORADNIKA KROK PO KROKU – PORADNIK DLA I ROKU – opisujemy w nim jakich formalności należy dopełnić w związku z otrzymanym stypendium i o jakich rzeczach pamiętać.

Prosimy nie przesyłajcie do Fundacji osobno zaświadczeń z dziekanatu o rozpoczęciu studiów. Komplet dokumentów należy przesłać zgodnie z instrukcjami zawartymi w PORADNIKU.

17 listopada 2020 r. (liczy się data stempla pocztowego) – termin odsyłania dokumentów

do 28 lutego 2021 r. – Fundacja udostępnia deklaracje PIT za rok 2020 poprzez udostępnienie podpisanego elektronicznie pliku PDF na osobistych kontach studentów

do 12 marca 2021 r. – termin przesyłania do Fundacji potwierdzeń zaliczenia I semestru studiów

do 10 lipca 2021 r. – wypłata ostatniej, 10-tej raty stypendium

do 10 października 2021 r. – termin przesyłania dokumentów potwierdzających zaliczenie I roku studiów  – dotyczy wyłącznie osób, które podpisały zobowiązania po I semestrze studiów

Stypendium pomostowe wypłacane jest w 10 ratach, od października do lipca. Pierwsza rata stypendium wyjątkowo połączona będzie z drugą ratą i wypłacona będzie w listopadzie.          

W razie wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności, spowodowanych sytuacją epidemiologiczną w kraju, daty podane w terminarzu mogą ulec zmianie. 

Zapraszamy do śledzenia aktualności na naszej stronie oraz do obserwowania Stypendiów Pomostowych na FB.


Terminarz  XIX edycji Programu Stypendiów Pomostowych (2020/2021) dla Partnerów Programu:

27 marca 2020 r. – ogłoszenie Programu

12 sierpnia 2020 r. –  uruchomienie aplikacji on-line dla kandydatów

14 września 2020 r. godz. 16.00 – zamknięcie aplikacji on-line dla kandydatów

1 października 2020 r. – przesyłanie przez Partnerów uczestniczących w rekrutacji (tj. oddziały terenowe KOWR i organizacje lokalne) zweryfikowanych dokumentów kandydatów do siedziby FEP