Terminarz

Poniższe informacje odnoszą się do trwającej obecnie XX edycji Programu – rok akademicki 2021/2022. Informacje dotyczące kolejnej edycji zostaną zamieszczone po jej ogłoszeniu na wiosnę 2022 r.


Terminarz XX edycji Programu Stypendiów Pomostowych (2021/2022):

25 marca 2021 r. – ogłoszenie Programu

1 lipca 2021 r. – uruchomienie aplikacji on-line

16 sierpnia 2021 r. godz. 16.00 – zamknięcie aplikacji on-line

23 sierpnia 2021 r. – ostateczny termin przesyłania wydrukowanych z systemu wniosków wraz z załącznikami

22 października 2021 r.  – ogłoszenie listy stypendystów


Oficjalna informacja o przyznanym stypendium została wysłana drogą mailową, w dn. 22 października, do każdego stypendysty, którego nazwisko znalazło się na liście.

Zapraszamy do przeczytania PORADNIKA KROK PO KROKU DLA I ROKU – opisujemy w nim jakich formalności należy dopełnić w związku z otrzymanym stypendium i o jakich rzeczach pamiętać


do 9 listopada 2021 r. (liczy się data stempla pocztowego) – termin przesyłania dokumentów (umowa w 2 egz. i zaświadczenie z uczelni) do Fundacji

Prosimy nie przesyłajcie do Fundacji osobno zaświadczeń z dziekanatu o rozpoczęciu studiów.  Komplet dokumentów należy przesłać zgodnie z instrukcjami zawartymi w PORADNIKU.

Stypendium pomostowe wypłacane jest raz w miesiącu, do 10-go dnia każdego miesiąca, od października do lipca, przy czym rata październikowa zostanie przekazana razem z ratą listopadową do końca listopada.

do 28 lutego 2022 r. – Fundacja udostępnia deklaracje PIT za rok 2021 w formie podpisanego elektronicznie pliku PDF na koncie stypendysty w systemie online

do 12 marca 2022 r. – termin załączenia na koncie stypendysty w systemie online potwierdzeń zaliczenia I semestru studiów

do 10 lipca 2022 r. – wypłata ostatniej, 10-tej raty stypendium

do 10 października 2022 r. – termin przesyłania do FEP dokumentów potwierdzających zaliczenie I roku studiów – dotyczy wyłącznie osób, które podpisały zobowiązania po I semestrze studiów       

W razie wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności, spowodowanych sytuacją epidemiologiczną w kraju, daty podane w terminarzu mogą ulec zmianie. 


Zapraszamy do śledzenia aktualności na naszej stronie oraz do obserwowania Stypendiów Pomostowych na FB.