Terminarz

Terminarz XX edycji Programu Stypendiów Pomostowych (2021/2022):

25 marca 2021 r. – ogłoszenie Programu

1 lipca 2021 r. – uruchomienie aplikacji on-line

16 sierpnia 2021 r. godz. 16.00 – zamknięcie aplikacji on-line

Jeśli masz pytania dotyczące aplikowania, kryteriów lub wypełniania wniosku spójrz do zakładki Najczęstsze pytania – być może znajdziesz tam odpowiedź na nurtujące Cię wątpliwości dotyczące kryteriów i aplikowania.

23 sierpnia 2021 r. – ostateczny termin przesyłania wydrukowanych z systemu wniosków wraz z załącznikami, pod adres wskazany na ostatniej stronie wydrukowanego formularza wniosku

do 10 października 2021 r.  – ogłoszenie listy stypendystów na stronie Programu

Oficjalna informacja o przyznanym stypendium zostanie również wysłana drogą mailową do każdego stypendysty, którego nazwisko znajdzie się na liście. 

Stypendium pomostowe wypłacane jest w 10 ratach, od października do lipca.        

W razie wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności, spowodowanych sytuacją epidemiologiczną w kraju, daty podane w terminarzu mogą ulec zmianie. 


Terminarz  kończącej się XIX edycji Programu Stypendiów Pomostowych (2020/2021):

do 12 marca 2021 r. – termin przesyłania do Fundacji potwierdzeń zaliczenia I semestru studiów

do 10 lipca 2021 r. – wypłata ostatniej, 10-tej raty stypendium

do 10 października 2021 r. – termin przesyłania dokumentów potwierdzających zaliczenie I roku studiów  – dotyczy wyłącznie osób, które podpisały zobowiązania po I semestrze studiów


W razie wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności, spowodowanych sytuacją epidemiologiczną w kraju, daty podane w terminarzu mogą ulec zmianie. 

Zapraszamy do śledzenia aktualności na naszej stronie oraz do obserwowania Stypendiów Pomostowych na FB.