Terminarz

Terminarz  XIX edycji Programu Stypendiów Pomostowych (2020/2021) dla kandydatów:

27 marca 2020 r. – ogłoszenie Programu

12 sierpnia 2020 r. –  uruchomienie aplikacji on-line

14 września 2020 r. godz. 16.00 – zamknięcie aplikacji on-line

24 września 2020 r. – ostateczny termin przesyłania wydrukowanych z systemu wniosków wraz z załącznikami, pod adres wskazany na ostatniej stronie wydrukowanego formularza wniosku

Kolejne terminy – ogłoszenia listy stypendystów oraz dotyczące dalszych kroków po otrzymaniu stypendium, zamieszczone zostaną niebawem.

W razie wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności, spowodowanych sytuacją epidemiologiczną w kraju, daty podane w terminarzu mogą ulec zmianie. 

Stypendium pomostowe wypłacane jest w 10 ratach, od października do lipca.

Zapraszamy do śledzenia aktualności na naszej stronie oraz do obserwowania Stypendiów Pomostowych na FB.


Terminarz  XIX edycji Programu Stypendiów Pomostowych (2020/2021) dla Partnerów Programu:

27 marca 2020 r. – ogłoszenie Programu

12 sierpnia 2020 r. –  uruchomienie aplikacji on-line dla kandydatów

14 września 2020 r. godz. 16.00 – zamknięcie aplikacji on-line dla kandydatów

1 października 2020 r. – przesyłanie przez Partnerów uczestniczących w rekrutacji (tj. oddziały terenowe KOWR i organizacje lokalne) zweryfikowanych dokumentów kandydatów do siedziby FEP


Terminarz kończącej się XVIII edycji Programu Stypendiów Pomostowych (2019/2020):

do 10 lipca 2020 r. – wypłata ostatniej, 10-tej raty stypendium

do 10 października 2020 r. – termin przesyłania dokumentów potwierdzających zaliczenie I roku studiów – dotyczy wyłącznie osób, które podpisały zobowiązania po I semestrze studiów