Terminarz

Terminarz nowej, XIX edycji Programu Stypendiów Pomostowych (2020/2021), zostanie zamieszczony po jej ogłoszeniu na wiosnę 2020 r.

Terminarz XVIII edycji Programu Stypendiów Pomostowych (2019/2020):

1 lipca 2019 r. – uruchomienie aplikacji on-line

14 sierpnia 2019 r. godz. 16.00 – zamknięcie aplikacji on-line

23 sierpnia 2019 r. – ostateczny termin przesyłania wydrukowanych z systemu wniosków wraz z załącznikami, pod adres wskazany na ostatniej stronie wydrukowanego formularza wniosku

od 24 sierpnia do końca września – weryfikacja wniosków i ewentualne uzupełnianie dokumentów przez kandydatów


do 10 października 2019 r. – ogłoszenie listy stypendystów na stronie Programu

Zapraszamy do przeczytaniaPORADNIKA DLA STYPENDYSTÓW I ROKU – opisujemy w nim jakich formalności należy dopełnić w związku z otrzymanym stypendium i o jakich rzeczach pamiętać.


do 28 lutego 2020 r. – Fundacja udostępnia deklaracje PIT za rok 2019 poprzez udostępnienie podpisanego elektronicznie pliku PDF na osobistych kontach studentów

do 12 marca 2020 r. – termin przesyłania do Fundacji potwierdzeń zaliczenia I semestru studiów

do 10 lipca 2020 r. – wypłata ostatniej, 10-tej raty stypendium

do 10 października 2020 r. – termin przesyłania dokumentów potwierdzających zaliczenie I roku studiów – dotyczy wyłącznie osób, które podpisały zobowiązania po I semestrze studiów


Stypendium pomostowe wypłacane jest w 10 ratach, od października do lipca.