Terminarz

Terminarz XVIII edycji Programu Stypendiów Pomostowych (2019/2020):

21 marca 2019 r. – ogłoszenie Programu

1 lipca 2019 r. – uruchomienie aplikacji on-line

14 sierpnia 2019 r. godz. 16.00 – zamknięcie aplikacji on-line

23 sierpnia 2019 r. – ostateczny termin przesyłania wydrukowanych z systemu wniosków wraz z załącznikami, pod adres wskazany na ostatniej stronie wydrukowanego formularza wniosku

od 24 sierpnia do końca września – weryfikacja wniosków i ewentualne uzupełnianie dokumentów przez kandydatów

do 10 października 2019 r. – ogłoszenie listy stypendystów na stronie Programu
Oficjalna informacja o przyznanym stypendium zostanie wysłana drogą mailową do każdego stypendysty, którego nazwisko znalazło się na liście. W wiadomości podany będzie opis formalności, których należy dopełnić. 

do 22 października 2019 r. (liczy się data stempla pocztowego) – termin odsyłania dokumentów udostępnionych stypendystom przez FEP

do 28 lutego 2020 r. – Fundacja udostępnia deklaracje PIT za rok 2019 poprzez udostępnienie podpisanego elektronicznie pliku PDF na osobistych kontach studentów

do 12 marca 2020 r. – termin przesyłania do Fundacji potwierdzeń zaliczenia I semestru studiów

do 10 lipca 2020 r. – wypłata ostatniej, 10-tej raty stypendium

do 10 października 2020 r. – termin przesyłania dokumentów potwierdzających zaliczenie I roku studiów – dotyczy wyłącznie osób, które podpisały zobowiązania po I semestrze studiów


Stypendium pomostowe wypłacane jest w 10 ratach, od października do lipca.
Pierwsza rata stypendium wyjątkowo połączona będzie z drugą ratą i wypłacona będzie w listopadzie.


Terminarz obecnie trwającej XVII edycji Programu Stypendiów Pomostowych (2018/2019):

do 10 lipca 2019 r. – wypłata ostatniej, 10-tej raty stypendium

do 10 października 2019 r. – termin przesyłania dokumentów potwierdzających zaliczenie I roku studiów – dotyczy wyłącznie osób, które podpisały zobowiązania po I semestrze studiów