Studiuj za granicą – stypendia na wyjazd z Erasmus+

OGŁASZAMY

XV EDYCJĘ PROGRAMU STUDIUJ ZA GRANICĄ!

Zapraszamy stypendystów Programu Stypendiów Pomostowych, którzy planują wyjazd na stypendium zagraniczne w ramach Erasmus+, do ubiegania się o stypendium na dofinansowanie pobytu na zagranicznej uczelni.

Szczegółowe informacje na temat Programu można znaleźć na podstronie Stypendium Studiuj za granicą.
Aplikacja on-line do składania wniosków aktywna będzie od 15 lipca do 30 sierpnia 2019 r., do godz. 16.00.

Fundatorem Programu Studiuj za granicą jest Polsko Amerykańska Fundacja Wolności.
Programem zarządza Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości.