STYPENDIA POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ KOMISJI FULBRIGHTA

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta rozpoczęła nabór wniosków na stypendia Programu Fulbrighta na wyjazd  w roku akademickim 2018/2019. Do 19 maja 2017 roku trwa nabór wniosków do dwóch programów stypendialnych: Fulbright Graduate Student Award oraz Fulbright Junior Research Award.

Stypendia Programu Fulbrighta finansują i ułatwiają pobyt w USA wybitnym polskim absolwentom, doktorantom i pracownikom naukowym. Od ponad 58 lat programy stypendialne Komisji Fulbrighta przyczyniają się do zwiększenia wymiany naukowej i akademickiej pomiędzy USA i Polską. Każdego roku przyznawanych jest ponad 100 stypendiów.

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta zarządza Programem Fulbrighta w Polsce. Program powstał w 1946 roku w USA i jest jednym z największych programów wymiany naukowej i akademickiej pomiędzy USA a innymi krajami. Pełna oferta stypendialna Komisji, prezentacja, warunki kwalifikowalności oraz aplikacji przedstawione są na stronie fulbright.edu.pl

Stypendium Fulbright Graduate Student Award przeznaczone jest dla studentów ostatnich lat studiów oraz absolwentów studiów wyższych planujących podjęcie studiów magisterskich, doktoranckich lub innych programów na poziomie graduate kończących się uzyskaniem dyplomu w uczelniach amerykańskich. Stypendium zapewnia status Foreign Fulbright Student w uczelni amerykańskiej, który uprawnia do uczęszczania na zajęcia w pełnym wymiarze godzin oraz korzystania z zasobów uczelni, takich jak biblioteki czy laboratoria. W roku akademickim 2018/19 stypendysta otrzyma stypendium w wysokości do 47 tysięcy dolarów. Zagwarantowane jest również przygotowanie do wyjazdu i opieka w trakcie stypendium. Z programu wyłączone są studia medyczne wymagające bezpośredniego kontaktu z pacjentem, programy LLM oraz MBA.

Stypendium  Fulbright Junior Research Award przyznawane jest doktorantom przygotowującym rozprawę doktorską w uczelniach, instytutach badawczych, jednostkach naukowych PAN, międzynarodowych instytutach naukowych oraz innych jednostkach naukowych w Polsce. Stypendium umożliwia realizację projektu badawczego w amerykańskiej uczelni, instytucie badawczym lub organizacji pozarządowej.

Programy stypendialne Komisji przeznaczone są dla:

  • absolwentów studiów wyższych planujących podjęcie studiów magisterskich, doktoranckich lub innych programów na poziomie graduate kończących się uzyskaniem dyplomu w uczelniach amerykańskich.
  • doktorantów przygotowującym rozprawę doktorską w uczelniach, instytutach badawczych, jednostkach naukowych PAN, międzynarodowych instytutach naukowych oraz innych jednostkach naukowych w Polsce. Stypendium umożliwia realizację projektu badawczego w amerykańskiej uczelni, instytucie badawczym lub organizacji pozarządowej.
  • pracowników naukowych oraz naukowo-dydaktycznych uczelni, instytutów badawczych, jednostek naukowych PAN, międzynarodowych instytutów naukowych oraz innych jednostek naukowych w Polsce na realizację własnych projektów badawczych w amerykańskich uczelniach, instytutach badawczych non-profit oraz niektórych instytucjach rządowych.

Wnioski o przyznanie stypendium dla absolwentów i doktorantów można składać do 19 maja 2017, dla pracowników naukowych  do 16 czerwca 2017.

KONTAKT

Stypendia dla absolwentów i doktorantów:
Patrycja Gołąb
Młodszy Specjalista ds. Programów Stypendialnych
Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta
e-mail: patrycja.golab@fulbright.edu.pl
tel. + 48 882 013 012

Prezentacja, warunki kwalifikowalności i aplikacji:
http://www.fulbright.edu.pl/graduate-student-award/
http://www.fulbright.edu.pl/junior-award/

Stypendia dla pracowników naukowych:
Sebastian Smoliński
Młodszy Specjalista ds. Programów Stypendialnych
Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta
e-mail: sebastian.smolinski@fulbright.edu.pl
tel. +48 882 013 013

Prezentacja, warunki kwalifikowalności i aplikacji: http://www.fulbright.edu.pl/senior-award/