25 lat Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości

W gronie znakomitych gości, Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości podsumowała na uroczystej gali jubileuszowej 25 lat swojej działalności. Spotkanie wieńczące rok jubileuszowy odbyło się 23 maja 207 r. w hotelu Polonia Palace w Warszawie.

W uroczystości uczestniczyli Ambasador Jerzy Koźmiński, Prezes Zarządu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności; profesor Marek Rocki, senator, Rektor Szkoły Głównej Handlowej; profesor Andrzej Koźmiński, Rektor Akademii Leona Koźmińskiego; profesor Anna Fornalczyk, Członek Rady Dyrektorów Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności; dr Krzysztof Pawłowski, Członek Rady Dyrektorów Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Wśród gości, oprócz członków Rady FEP, wieloletnich partnerów, fundatorów i przyjaciół Fundacji, znaleźli się również stypendyści FEP, przedstawiciele organizacji lokalnych uczestniczących w Programie Stypendiów Pomostowych, rektorzy szkół wyższych oraz przedstawiciele środowiska organizacji pozarządowych.

25lat_FEP_goscie

Zgromadzonych gości powitał przewodniczący Rady FEP, profesor Bogdan Grzeloński, który podkreślił w swoim wystąpieniu misję i cele, które wyznaczały drogę Fundacji od początku jej działalności oraz rolę profesora Jerzego Dietla jako założyciela i długoletniego Prezesa Fundacji, pełniącego tę funkcję od początku istnienia FEP.

Ambasador Jerzy Koźmiński, Prezes Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, której programy realizuje FEP, gratulował Fundacji pięknego jubileuszu, opowiedział o wspólnych korzeniach obu Fundacji oraz wspomniał o programach realizowanych w imieniu PAFW przez FEP, w tym o nowym obszarze działalności – programie „Projektor – wolontariat studencki”, który z początkiem 2017 roku przeszedł pod skrzydła Fundacji.

25lat_FEP_mowy

Podziękowania i osobiste wspomnienia wygłosił Prezes FEP, profesor Jerzy Dietl, który opowiedział jak ważne dla kraju, w ocenie Fundacji, było realizowanie misji budowy kapitału intelektualnego i wpierania rozwoju edukacji akademickiej.

Zgromadzeni goście obejrzeli prezentację podsumowującą działalność FEP w kilkuminutowym filmie, dzięki której można było odbyć podróż przez 25 lat historii Fundacji.

Jubileuszowa gala była doskonałą okazją do złożenia podziękowań i gratulacji wieloletnim fundatorom i partnerom. Prezes Fundacji oraz Przewodniczący Rady FEP wręczyli partnerom specjalnie przygotowane na tę okazję dyplomy. W pierwszej grupie odbierających dyplomy znalazły się: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Narodowy Bank Polski, Fundacja Wspomagania Wsi, Fundacja mBanku, Fundacja Orange i Agencja Nieruchomości Rolnych. Wśród nagrodzonych znalazły się też Fundacja BGŻ BNP Paribas, Fundacja PZU i Fundacja BGK.

FEP_8701-www

Drugą grupą nagrodzonych były lokalne organizacje pozarządowe, które uczestniczą w Programie Stypendiów Pomostowych. Uhonorowane zostały organizacje, które najaktywniej i najdłużej uczestniczą w programie, przyczyniając się do jego sukcesu: Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Chruszczobród i Chruszczobród Piaski, Grupa Nieformalna – Ochotnicza Straż Pożarna z Górowa Iławeckiego, Nidzicki Fundusz Lokalny, Stowarzyszenie Oświatowe im. Dezyderego Chłapowskiego, Stowarzyszenie Miłośników Wsi Rogi, Fundacja im. Edwarda, Jana, Józefiny Reszków. W gronie uhonorowanych znalazły się również Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej, Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Powiatu Człuchowskiego, Fundacja na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego oraz Fundacja Edukacji Międzynarodowej.

FEP_8719-www

Kolejne dyplomy trafiły do zasłużonych partnerów w różnych projektach promujących i popularyzujących wiedzę ekonomiczną. Dyplomy otrzymały: Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych oraz Akademia Leona Koźmińskiego, Wyższa Szkoła Biznesu – National Louis University i Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie. W gronie uhonorowanych znaleźli się również partnerzy medialni programów Fundacji: Forum Akademickie, Wydawnictwo Edukacyjne Perspektywy oraz dziennik Rzeczpospolita.

FEP_8733-www

Na spotkaniu nie mogło zabraknąć również głosu stypendystów Fundacji. W ich imieniu wystąpili: absolwent Programu Stypendiów Pomostowych, dr Robert Kędzierawski oraz aktualny stypendysta pomostowy, student Szkoły Głównej Handlowej, Bogdan Marek. Programy prowadzone przez Fundację są potrzebne, a ich wpływ na młodych ludzi nie do oszacowania. Nie chodzi tu tylko o wsparcie finansowe, ale o pokazanie młodym ludziom – często w trudnej sytuacji życiowej i materialnej, że warto się starać i że ktoś ich starania zauważa. Stypendyści Fundacji, których miałem okazję poznać, to ludzie pełni energii, którzy chcą zmieniać świat na lepsze. I ja wierzę, że to możliwe i spora część z tych osób, która otrzymała pomoc – pomoże komuś w przyszłości – mówił Bogdan Marek.

25lat_FEP_styp

Miłym akcentem na zakończenie uroczystości był występ stypendysty Fundacji, Konrada Gzika, studenta wydziału instrumentalnego na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie, laureata wielu konkursów muzycznych i uczestnika uznanych festiwali, który zagrał na saksofonie z akompaniamentem fortepianu, na którym zagrała Agata Muras, studentka Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w klasie fortepianu. Razem wykonali Sonatę cis-moll francuskiej kompozytorki Fernande Decruck.

Od początku swojej działalności Fundacja przeznaczyła na realizację przedsięwzięć edukacyjnych 125 milionów złotych, w tym ponad 110 milionów złotych na sfinansowanie ponad czterdziestu czterech tysięcy różnego rodzaju stypendiów. W sumie z programów Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości skorzystało ponad 60 000 osób.

Fundacja składa serdeczne podziękowania wszystkim fundatorom, instytucjom i osobom, dzięki którym mogła i może prowadzić swoją działalność. Szczególne podziękowania kieruje do Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.