Studiuj za Granicą – stypendia na wyjazd z Erasmusem

OGŁASZAMY

XIV EDYCJĘ PROGRAMU ‚STUDIUJ ZA GRANICĄ’!

Zapraszamy stypendystów Programu Stypendiów Pomostowych, którzy planują wyjazd na stypendium zagraniczne w ramach wymiany studentów Erasmus+, do ubiegania się o stypendium na dofinansowanie wyjazdu.

Szczegółowe informacje na temat Programu można znaleźć na podstronie Stypendium Studiuj za Granicą.
Aplikacja on-line do składania wniosków aktywna będzie od 23 lipca do 24 sierpnia 2018 r., do godz. 16.00.

Fundatorem Programu Studiuj za granicą jest Polsko Amerykańska Fundacja Wolności.
Programem zarządza Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości.