Aplikowanie

Aplikowanie o stypendium w Programie Studiuj za granicą składa się z następujących kroków:

  1. Zapoznaj się z Regulaminem i wykazem niezbędnych dokumentów,
  2. Złóż wniosek wraz z załącznikami on-line zgodnie z terminarzem Programu.

    Po zamknięciu aplikacji online nie ma możliwości złożenia wniosku. Możesz jedynie uzupełnić załączniki w określonym terminie.

Od roku akademickiego 2023/24, wnioski i załączniki składane są wyłącznie w formie elektronicznej. Nie ma konieczności przesyłania wydrukowanych dokumentów do siedziby Fundacji.

Po zakończeniu procedury kwalifikacyjnej wszyscy studenci ubiegający się o stypendium zostaną poinformowani e-mailem o wynikach rekrutacji.