Aplikowanie

Poniższe informacje odnoszą się do trwającej obecnie edycji Programu (rok akademicki 2020/2021). Informacje dotyczące kolejnej edycji zostaną zamieszczone po jej ogłoszeniu na początku lipca 2021 r.


Aplikowanie o stypendium językowe składa się z następujących kroków:

  1. Zapoznaj się z zasadami udziału w Programie Stypendiów Językowych (regulamin i wykaz niezbędnych dokumentów)
  2. Jeśli je spełniasz, złóż wniosek on-line zgodnie z terminarzem Programu;
  3. Wydrukuj wniosek (który wcześniej złożyłeś on-line) i wraz z niezbędnymi załącznikami prześlij do Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości – realizatora Programu.

Lista studentów, którzy otrzymali stypendium językowe zostanie ogłoszona po zakończeniu procedury rekrutacyjnej, w części Wyniki rekrutacji.