Aplikowanie

Poniższe informacje odnoszą się do trwającej obecnie edycji Programu – rok akademicki 2021/2022. Informacje dotyczące kolejnej edycji zostaną zamieszczone po jej ogłoszeniu w lipcu 2022 r.


Aplikowanie o stypendium językowe składa się z następujących kroków:

  1. Zapoznaj się z zasadami udziału w Programie Stypendiów Językowych (regulamin i wykaz niezbędnych dokumentów)
  2. Jeśli je spełniasz, złóż wniosek wraz z załącznikami on-line zgodnie z terminarzem Programu. Od roku akademickiego 2021/22, wnioski składane są wyłącznie w formie elektronicznej.
  3. Czekaj na informację zwrotną z FEP w sprawie zakwalifikowania do I etapu procedury kwalifikacyjnej (początek września).

Lista studentów, którzy otrzymali stypendium językowe zostanie ogłoszona po zakończeniu procedury rekrutacyjnej, w części Wyniki rekrutacji.