Aplikowanie

Aplikowanie o stypendium językowe składa się z następujących kroków:

  1. Zapoznaj się z zasadami udziału w Programie Stypendiów Językowych (regulamin i wykaz niezbędnych dokumentów)
  2. Jeśli je spełniasz, złóż wniosek wraz z załącznikami on-line zgodnie z terminarzem Programu. Wnioski w Programie składane są wyłącznie w formie elektronicznej.
  3. Czekaj na informację zwrotną z FEP w sprawie zakwalifikowania do I etapu procedury kwalifikacyjnej (początek września).

Lista studentów, którzy otrzymali stypendium językowe zostanie ogłoszona po zakończeniu procedury rekrutacyjnej, w części Wyniki rekrutacji.