Konkurs Dyplom z Marzeń

Konkurs Dyplom z Marzeń skierowany jest do lokalnych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, które do tej pory nie uczestniczyły w Programie Stypendiów Pomostowych, a prowadzą programy stypendialne dla swoich społeczności lokalnych i chciałyby dołączyć do koalicji organizacji biorących udział w programie.

Obok organizacji, które współpracują z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości od lat, w Programie uczestniczą także laureaci kolejnych edycji konkursu Dyplom z Marzeń. Dzięki tej inicjatywie aktywne środowiska lokalne uzyskują pomoc materialną i doradczą, a kolejna grupa młodych, zdolnych ludzi pochodzących z niezamożnych rodzin ma szansę kontynuowania nauki na studiach.

Konkurs organizowany jest każdego roku na wiosnę, dzięki wspólnej inicjatywie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości.

Oferta dla organizacji lub grup nieformalnych

Organizatorzy Programu oferują organizacjom i grupom uczestniczącym w Programie:

  • Umieszczenie kandydatów lokalnych organizacji pozarządowych w systemie stypendialnym, co daje możliwość wsparcia nie tylko na I roku, ale także na starszych latach studiów, ubiegania się o staże krajowe i zagraniczne, udziału w warsztatach, konferencjach, konkursach. Zapewnienie stypendystom wszystkich potrzebnych informacji na temat możliwości uzyskania stypendiów z innych źródeł, kredytów studenckich oraz innej pomocy materialnej; 
  • Sfinansowanie 75% kosztu stypendium na I rok studiów. Liczba stypendiów przyznanych w ramach Ścieżki dla kandydatówrekomendowanych przez lokalne organizacje pozarządowe będzie zależała od funduszu zgromadzonego przez realizatora Programu;
  • Udział w szkoleniach oraz konferencjach na temat realizacji programów stypendialnych dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, szczególnie uczestniczących w Programie po raz pierwszy; 
  • Wsparcie organizacyjne i merytoryczne w trakcie realizacji Programu; 
  • Pełną obsługę procesu wypłaty stypendiów.