Startuje kolejny program stypendialny

Ogłaszamy II edycję (2022/2023) Programu Stypendialnego im. prof. Jerzego Dietla dla studentów aktywnych społecznie. Zapraszamy do udziału!

Stypendia im. prof. Jerzego Dietla to stypendia dedykowane studentom – stypendystom pomostowym wyróżniającym się aktywnością społeczną, którzy dostrzegają istotne problemy społeczne i podejmują skuteczne działania, zmierzające do ich rozwiązania.

O stypendia mogą ubiegać się stypendyści Programu Stypendiów Pomostowych (studenci, którzy otrzymywali stypendium pomostowe podczas I roku studiów), studiujący na III lub IV roku jednolitych studiów magisterskich lub studiów I stopnia albo I roku studiów II stopnia.

Stypendium przyznawane jest na zasadach konkursu. Nagrodą w konkursie jest roczne stypendium w wysokości 7000 zł, wypłacane w 10 miesięcznych ratach.

Aplikacja on-line do składania wniosków o stypendia aktywna będzie od 23 września do 24 października 2022 r. 

Więcej informacji można znaleźć na podstronie Programu: Stypendia im. prof. Jerzego Dietla.


Program stypendiów im. prof. Jerzego Dietla został zainicjowany w maju 2021 roku, aby upamiętnić i kontynuować działania pierwszego prezesa Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości i jednego z twórców Programu Stypendiów Pomostowych.

Profesor Jerzy Dietl szerzył idee przedsiębiorczości, otwartości na wyzwania i tolerancji. Starał się wspierać młodych z różnych środowisk w dostępie do jakościowej edukacji, aktywizować i zachęcać do działania, aby byli świadomymi i aktywnymi obywatelami Polski, Europy i świata.

Autorem i realizatorem Programu jest Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości.

Fundusz stypendialny Programu utworzony został ze środków pochodzących z darowizn indywidualnych i instytucjonalnych. Dziękujemy wszystkim Darczyńcom!