Startuje nowy program stypendialny

Ogłaszamy nowy program stypendialny! Zapraszamy aktywnych społecznie stypendystów pomostowych do aplikowania o stypendia im. profesora Jerzego Dietla.

Stypendia im. prof. Jerzego Dietla to stypendia dedykowane studentom – stypendystom pomostowym wyróżniającym się aktywnością społeczną*, którzy dostrzegają istotne problemy społeczne i podejmują skuteczne działania, zmierzające do ich rozwiązania.

O stypendia mogą ubiegać się stypendyści Programu Stypendiów Pomostowych (studenci, którzy otrzymywali stypendium pomostowe podczas I roku studiów), studiujący na III lub IV roku jednolitych studiów magisterskich lub studiów I stopnia albo I roku studiów II stopnia.

Stypendium przyznawane jest na zasadach konkursu. Nagrodą w konkursie jest roczne stypendium w wysokości 7000 zł, wypłacane w 10 miesięcznych ratach.

Aplikacja on-line do składania wniosków o stypendia aktywna będzie od 28 września do 31 października 2021 r. 

Więcej informacji można znaleźć na podstronie Programu: Stypendia im. prof. Jerzego Dietla.


* Różne osoby, w różny sposób trafiają na drogę zaangażowania społecznego. Nie musisz od razu angażować się w działalność instytucji z III sektora (w fundacji, stowarzyszeniu). Możesz uważnie przyjrzeć się otaczającej Cię rzeczywistości i społeczności, w której żyjesz.  Być może znajdziesz tam przestrzeń, która wymaga działań i Twojej interwencji.

Ważne, abyś umiał określić co chciałbyś zmienić, komu pomóc i w jakim zakresie chcesz to zrobić. Niektórzy kochają zwierzęta i chcą zajmować się ich opieką. Jeszcze inni chcą zmieniać miasta i ich przestrzeń społeczną, pomagać chorym i ubogim lub wspierać organizacje społeczne swoimi umiejętnościami (np. informatycznymi).

Być może już działasz społecznie i chcesz te działania kontynuować w nadchodzącym roku. Jeśli nie podejmowałeś jeszcze takich działań, zastanów się czy chciałbyś je podjąć. Jeśli tak, zidentyfikuj, czym chciałbyś się zająć, komu chcesz pomóc, w jaki sposób to zrobisz i w jakim czasie.

Przede wszystkim zastanów się, do czego mają doprowadzić Twoje działania. Wszystko to ubierz w projekt i złóż go w naszym Programie.

Tekst i inspiracja ze strony: https://publicystyka.ngo.pl/jak-rozpoczac-dzialalnosc-spoleczna


Program stypendiów im. prof. Jerzego Dietla został zainicjowany w maju 2021 roku, aby upamiętnić i kontynuować działania pierwszego prezesa Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości i jednego z twórców Programu Stypendiów Pomostowych.

Profesor Jerzy Dietl szerzył idee przedsiębiorczości, otwartości na wyzwania i tolerancji. Starał się wspierać młodych z różnych środowisk w dostępie do jakościowej edukacji, aktywizować i zachęcać do działania, aby byli świadomymi i aktywnymi obywatelami Polski, Europy i świata.

Autorem i realizatorem Programu jest Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości.

Fundusz stypendialny Programu utworzony został ze środków pochodzących z darowizn indywidualnych i instytucjonalnych. Dziękujemy wszystkim Darczyńcom!