Inicjatywa „Absolwenci Stypendystom” – wesprzyj siebie sprzed lat!

Do Programu Stypendiów Pomostowych każdego roku dołącza około 500 zdolnych, ambitnych i niezwykle pracowitych młodych ludzi. Potrzebują odrobiny wsparcia, aby się usamodzielnić, rozwinąć skrzydła, realizować swoje cele oraz pasje, naukowe i zawodowe marzenia.

I tak od 20 lat. Pierwszych stypendystów – dziś absolwentów Programu – dzieli od ostatnich blisko pokolenie. Pracują, troszczą się o swoje rodziny, odnoszą sukcesy osobiste i zawodowe. Wielu z nich jest w stanie i chce podać dalej, dobro otrzymane przed laty. To właśnie w rozmowach z absolwentami zrodził się pomysł na inicjatywę „Absolwenci Stypendystom”.

Społeczność stypendystów, którzy ukończyli studia liczy już blisko 15 tysięcy osób. Tylu mieszkańców ma Lidzbark Warmiński! Wszyscy oni wiedzą, że wsparcie w odpowiednim momencie może zupełnie zmienić życie. Dla Stypendystów Pomostowych tym momentem jest zazwyczaj rozpoczęcie studiów. Uczestnicy Programu są bardzo zdolni, pracowici i ambitni, ale przeprowadzka do dużego miasta często wykracza poza możliwości ich rodzin. Stypendium to dla nich ważny zastrzyk finansowy, a jednocześnie poczucie, że ktoś w nich wierzy i pomoże w razie potrzeby.

Jesteśmy dumni z Absolwentów Programu, ponieważ swoją odpowiedzialną postawą i zaangażowaniem w inicjatywę „Absolwenci Stypendystom” pokazują, że inwestycja w młodych ludzi przynosi wspaniałe rezultaty.  Mamy nadzieję, że do grona pierwszych darczyńców, będą dołączać kolejni, dzięki czemu wspólnymi siłami pomożemy jeszcze większej liczbie uzdolnionych maturzystów.

Jednocześnie do wsparcia funduszu stypendialnego zapraszamy przyjaciół Programu i wszystkie osoby, które podzielają jego misję i wartości.

📗 Więcej informacji o inicjatywie Absolwenci Stypendystom >>

📗 WPŁACAM NA STYPENDIA >>