Wojna w Ukrainie. Jak pomóc pomagającym?

Apel organizacji społecznych.

Wraz z Fundacją Akademia Organizacji Obywatelskich, Forum Darczyńców w Polsce, Ogólnopolską Federacją Organizacji Pozarządowych oraz ponad 70 organizacjami społecznymi podpisujemy się pod apelem „Jak pomóc pomagającym”.

Wojna w Ukrainie to czas próby dla polskich organizacji humanitarnych, do których dołączyły teraz fundacje i stowarzyszenia zajmujące się do tej pory pomocą społeczną, edukacją, rozwojem lokalnym czy wolontariatem. Z dnia na dzień stały się one miejscami koordynacji lokalnych działań pomocowych. Kluczowe w obecnej sytuacji będzie zapewnienie im stabilnego finansowania oraz zadbanie o administracyjne zaplecze organizacji i ich pracowników.

W ramach apelu organizacje proszą o przekazywanie tylko takich darów rzeczowych, które są w danym momencie potrzebne i przypominają o możliwości finansowego – najlepiej regularnego – wspierania organizacji. Dzięki temu będzie można szybciej i lepiej reagować na potrzeby ludzi dotkniętych tragedią. I to zarówno teraz, jak i przez najbliższe miesiące.

W ramach inicjatywy – prócz apelu – powstał zestaw wskazówek dla darczyńców „Jak pomóc pomagającym?”. Zapraszamy do zapoznania się z nimi oraz do udostępniania informacji!