VULCANUS – PRAKTYKI W JAPONII

W imieniu programu Vulcanus zapraszamy studentów kierunków inżynierskich i nauk ścisłych do uczestnictwa w praktykach przemysłowych w Japonii dla studentów z Europy. Program ma na celu wzrost współpracy przemysłowej i lepsze zrozumienie między Japonią a Unią Europejską.

Praktyki zaczynają się we wrześniu a  kończą w sierpniu następnego roku. W tym czasie studenci uczestniczą w:

  • tygodniowym seminarium dotyczącym Japonii
  • czteromiesięcznym intensywnym kursie języka japońskiego
  • ośmiomiesięcznych praktykach w firmie japońskiej.

Cele programu:

  • poznanie szeregu zaawansowanych technologii stosowanych przez wiodące firmy japońskie;
  • poznanie języka japońskiego i docenienie japońskiej kultury;
  • stworzenie warunków dalszej kariery ukierunkowanej na współpracę z japońskim biznesem.

W programie mogą uczestniczyć:

  • obywatele Unii Europejskiej
  • studenci inżynierii i nauk ścisłych, takich jak informatyka, inżynieria naukowa, mechaniczna, chemiczna, elektronika, biotechnologia, elektronika, fizyka, telekomunikacja, informacja, inżynieria nuklearna, materiały  metalowe, ceramika, systemy produkcji
  • osoby ubiegające się o wyjazd muszą być studentami na co najmniej czwartym roku jednolitych studiów magisterskich lub co najmniej pierwszym roku studiów II stopnia, na jednym z uniwersytetów w UE, zapisani na rok akademicki 2015/16. Staż odbędzie się zgodnie z zasadami danego uniwersystetu  – może, ale nie musi być zaliczony do czasu nauki na danym uniwersytecie
  • wymagane jest zaświadczenie o statusie studenta, ważne przez co najmniej 3 miesiące od rozpoczęcia programu

Program jest finansowany przez Europejsko-Japońskie Centrum Współpracy Przemysłowej oraz japońskie firmy goszczące praktykantów. Studenci dostają grant w wysokości 1.900.000 jenów (ok. 70 400 zł, dane na grudzień 2016 r.) na pokrycie kosztów podróży oraz kosztów utrzymania w Japonii. Seminarium i kurs językowy są bezpłatne. Dodatkowo studenci otrzymują zakwaterowanie na czas seminarium, kursu językowego i praktyk.

Termin składania wniosków: 20 stycznia 2017 r.

Więcej informacji na stronie internetowej: http://www.eu-japan.eu/events/vulcanus-japan