Wyjedź do Brukseli z Fundacją Geremka

  • Chciałbyś_abyś wyjechać do Brukseli, aby odbyć staż w Parlamencie Europejskim?
  • W dobrym stopniu znasz język angielski lub francuski?
  • Nie ukończyłeś_aś 30 roku życia?
  • Zdobyłeś_aś poziom licencjata?

Jeśli Twoja odpowiedź na wszystkie z powyższych pytań brzmi „tak”, to mamy dla Ciebie świetne wieści. Fundacja Geremka wraz z Grupą Renew Europe właśnie ogłosili nabór do trzeciej edycji programu stażowego im. Bronisława Geremka.

Informacje dla kandydata

Aplikować na staż można do 20czerwca. Kandydat_ka powinien_a w tym terminie wysłać swoje CV i list motywacyjny (po angielsku) przygotowane zgodnie z zasadami zawartymi na stronie Fundacji Geremka. Staż odbędzie się w Brukseli w Parlamencie  Europejskim i potrwa 5 miesięcy, począwszy od września 2023 roku.

Kandydat_ka musi być pomiędzy 18 a 30 rokiem życia i pochodzić z państwa należącego do Grupy Wyszehradzkiej. Dodatkowo powinien_a bardzo dobrze znać język angielski lub francuski, mieć wykształcenie wyższe (co najmniej licencjat), wyznawać wartości europejskie i być gotowym/a do pracy na rzecz dalszej integracji Europy.

Więcej informacji znajdziesz na stronie: Geremek.pl