Stypendia dla doktorantów

Zapraszamy do ubiegania się o stypendia w Programie Naukowych Stypendiów Doktoranckich Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „PhDo”.

Program kierowany jest do doktorantów specjalizujących się w dowolnej dziedzinie naukowej, którzy współpracują lub zamierzają podjąć współpracę badawczo-rozwojową, powiązaną z tematem swojej rozprawy doktorskiej, ze wskazaną przez siebie organizacją pozarządową, działającą w Polsce.

Program jest realizowany w formie konkursu, w którym nagrodą jest roczne stypendium naukowe w wysokości 18.000 zł. Stypendium ma charakter naukowo-praktyczny i jest niepowtarzalną szansą na wzbogacenie wiedzy o praktyczne umiejętności badawcze i projektowe. Procedura kwalifikacyjna daje prawo do otrzymania 10-miesięcznego stypendium naukowego w okresie od października do lipca roku akademickiego, na który stypendium zostało przyznane.

Szczegółowe informacje dostępne są na podstronie Stypendia doktoranckie

Aplikacja on-line uruchomiona zostanie 9 września 2022 r. Wnioski można składać do 14 października 2022 r., do godz. 16:00.

Zapraszamy do aplikowania!