SESJA I NAUKA NA ODLEGŁOŚĆ – ŹRÓDŁA I BIBLIOTEKI ON-LINE

Stypendyści i Stypendystki! Specjalnie dla Was – drugi wpis z naszego cyklu na czas sesji „Studiuj z głową”. Dziś uaktualniliśmy dla Was pakiet informacji o bibliotekach i źródłach wiedzy dostępnych online. Korzystajcie!

Mamy nadzieję, że przydadzą się Wam przy pisaniu prac zaliczeniowych, referatów, prac licencjackich czy magisterskich.

BIBLIOTEKI i REPOZYTORIA CYFROWE:

Biblioteka Nauki to serwis, który udostępnia w sposób otwarty pełne teksty artykułów publikowanych w polskich czasopismach naukowych i pełne teksty wybranych książek naukowych wraz z ich metadanymi. Artykuły udostępnione są jako pliki w formacie PDF, a książki ponadto w formatach EPUB, MOBI oraz XML.

W serwisie znajdziecie ponad 440 000 artykułów naukowych z 1531 czasopism naukowych i 684 książki w otwartym dostępie. Z zasobów skorzystać można w każdej chwili, bez konieczności zakładania konta.

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki, tzw. CeOn, które zawiera publikacje polskich naukowców w otwartym dostępie. W repozytorium są udostępniane różnego rodzaju materiały naukowe, takie jak artykuły, książki, materiały konferencyjne, raporty czy rozprawy doktorskie. Dostęp do wszystkich materiałów zgromadzonych w repozytorium jest otwarty. 

Polona – to stworzony przez Bibliotekę Narodową portal, za pośrednictwem którego zbiory Biblioteki Narodowej i innych instytucji są udostępniane bezpłatnie w postaci cyfrowej. Oferuje nieodpłatny, szeroki dostęp do obiektów cyfrowych wysokiej jakości (książek, czasopism, rękopisów, starodruków, map, rysunków, grafik, fotografii, pocztówek, nut i druków ulotnych).

Wirtualna Biblioteka Nauki – program zakupu i udostępniania światowych zasobów wiedzy w postaci elektronicznych czasopism, książek i baz danych dla polskich instytucji akademickich i naukowych. Program jest dofinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Daje dostęp do swoich zbiorów pracownikom i studentom większości polskich uczelni – sprawdźcie możliwość dostępu w swoich bibliotekach uczelnianych.

Directory of Open Access Books – naukowe i popularnonaukowe opracowania i książki publikowane przez różnych wydawców i udostępniane w wolnym dostępie

JSTOR – biblioteka cyfrowa udostępniająca publikacje ponad 900 wydawców – zarówno ebooki jak i czasopisma naukowe. Dostęp do niej można zyskać w systemie Open Access oraz za pośrednictwem uczelni – z JSTOR współpracuje znaczna część polskich uczelni.

Project Gutenberg – elektroniczna biblioteka oferująca dostęp do ponad 60 000 książek.

Informacje o zasobach otwartego dostępu możecie znaleźć też w serwisach Otwarta Nauka oraz Uwolnij Naukę.

WYSZUKIWARKI NAUKOWE

Na początek polecamy znane wszystkim wyszukiwarki Google: Scholar Google, w której można wyszukiwać publikacje naukowe oraz Books Google.

Federacja Bibliotek Cyfrowych – gromadzi, przetwarza i udostępnia informacje o dostępnych on-line zbiorach polskich instytucji nauki i kultury. W tej chwili lista źródeł FBC obejmuje ponad 140 instytucji.

Agregator Ceon – wspólny punkt dostępu do zasobów 21 polskich otwartych repozytoriów, prowadzony przez Centrum Otwartej Nauki CeOn

Serwis Szukaj w archiwachktóry udostępnia w internecie opisy i skany materiałów archiwalnych z archiwów państwowych i innych instytucji. Dostęp jest całkowicie otwarty – nie wymaga logowania i jest bezpłatny.

Warto także zainteresować się wyszukiwarkami ogólnoświatowymi:

GDZIE JESZCZE SZUKAĆ?

Jeśli potrzebujecie więcej e-źródeł – spisy bibliotek cyfrowych polskich i zagranicznych znajdziecie na stronach swoich bibliotek uczelnianych, jak np. w opracowaniach Biblioteki Uniwersytetu WrocławskiegoUniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie  czy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Warto również sprawdzić możliwości biblioteki internetowej IBUK prowadzonej przez wydawnictwo PWN. Dostęp do jej zasobów jest płatny, ale duża część uczelni dają swoim studentom możliwość korzystania z zasobów IBUK w ramach karty bibliotecznej. Sprawdźcie koniecznie tę możliwość.

PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE ONLINE

To nowość w Polsce, warta obserwowania! Fundacja OpenStax wydaje darmowe, recenzowane podręczniki akademickie, by obniżyć studentom koszty nauki. Wszystkie podręczniki OpenStax są dostępne jako otwarte zasoby edukacyjne.

W polskiej wersji językowej dostępne są aktualnie 2 podręczniki: Psychologia oraz Fizyka dla szkół wyższych.

W wersjach angielskojęzycznych w serwisie Openstax można znaleźć podręczniki z dziedzin takich jak matematyka, nauki przyrodnicze, nauki społeczne, ekonomia, nauki humanistyczne.


Na koniec polecamy również bardzo ciekawe źródło wiedzy: serwis Wszechnica.org oraz podcasty udostępniane przez tę organizację z wykładami wybitnych polskich naukowców i specjalistów, wykładowców w dziedzinach takich jak: nauki ścisłe, przyrodnicze, historia, ekonomia i nauki społeczne.

Informacje zebrała i artykuł dla Was przygotowała: Anna Nowak z FEP