Rusza XV edycja Programu Stypendiów Pomostowych

Z radością ogłaszamy XV edycję Programu Stypendiów Pomostowych na rok akademicki 2016/2017.

Wsparcie w formie stypendium  w wysokości 5 000 zł czeka na ambitnych i zdolnych maturzystów 2016. Stypendia pomostowe skierowane są do osób osiągających dobre wyniki w nauce, mieszkających w  małych miejscowościach, pochodzących z niezamożnych rodzin i które dostaną się w roku akademickim 2016/2017 na I rok studiów dziennych oraz spełniają jeden z czterech warunków:

– pochodzą z rodziny byłego pracownika PGR,

– byli finalistami olimpiad przedmiotowych w szkole ponadgimnazjalnej,

– są wychowankami rodziny zastępczej albo państwowego domu dziecka lub są członkami rodzin wielodzietnych,

– mają rekomendację lokalnej NGO.

Stypendium pomostowe na I rok studiów jest wypłacane w 10 miesięcznych ratach po 500 zł (od października do lipca). Stypendyści, którzy osiągają bardzo dobre wyniki w nauce, mają szansę uzyskać wsparcie w kolejnych latach edukacji.

Rekrutacja do XV edycji Programu będzie przebiegać on-line, na stronie internetowej: www.stypendia-pomostowe.pl. Aplikacja do pobierania wniosków będzie aktywna od 1 lipca 2016 r. do 17 sierpnia 2016 r. do godz. 16.00.

W roku akademickim 2016/2017 około 1200 studentów i doktorantów otrzyma stypendia oraz możliwość udziału w warsztatach i stażach, w tym około 800 studentów otrzyma stypendia na I rok studiów. W ramach Programu przyznano dotąd 19 500 różnego rodzaju stypendiów, w tym ponad 14 100 na I rok studiów. Na realizację czternastu edycji Programu Partnerzy przeznaczyli 92 miliony zł.

„Stypendia Pomostowe” są jednym z niewielu pozarządowych programów stypendialnych o tak dużym zasięgu w Polsce. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu szerokiego grona Partnerów: Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Narodowego Banku Polskiego, Fundacji PZU, Fundacji Wspomagania Wsi, Fundacji BGK, Fundacji Orange, Fundacji BGŻ, a także koalicji ok. 100 lokalnych organizacji pozarządowych. Program jest realizowany przy wsparciu organizacyjnym Agencji Nieruchomości Rolnych.

Programem zarządza Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości.

Więcej informacji na: http://stypendia-pomostowe.pl