Planowanie i zarządzanie czasem – zapraszamy na szkolenie!

Zapraszamy wszystkich Stypendystów i Wolontariuszy na szkolenie online z elementami warsztatowymi „Skuteczne planowanie – praktyczne zarządzanie sobą w czasie”. Szkolenie odbędzie się 6 czerwca.

Na zgłoszenia czekamy do 6 czerwca!

Dzięki udziałowi w szkoleniu nauczycie się jak zapanować nad czasem, wyznaczać priorytety i planować zadania.

TEMATYKA

  • Czym jest produktywność, jak ją rozumiemy, z jakich metod korzystamy
  • Priorytetyzacja zadań  – jak wybrać priorytety i główne zadania do wykonania
  • DeepWork i organizacja dnia pracy
  • Planowanie zadań i rozpisywanie projektów
  • Techniki planowania
  • Jak zorganizować swoje stanowisko pracy
  • Usuwanie dystraktorów
  • Budowa pozytywnych nawyków i automotywacji

Warsztaty odbędą się w formule online, w poniedziałek, 6 czerwca.
Czas trwania: 2 h
(patrz: opcje w formularzu zgłoszeniowym).

Zajęcia poprowadzi: Michał Barczak, GeekWork

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ?

Stypendyści Pomostowi i Wolontariusze Programu PROJEKTOR – studenci wszystkich lat studiów.
W szkoleniu mogą brać udział wszyscy stypendyści, również Ci, którzy w tym roku akademickim nie otrzymują stypendium!
O zakwalifikowaniu do udziału decydować będzie kolejność zgłoszeń.

JAK?

👉 Aby wziąć udział w szkoleniu wypełnij formularz zgłoszeniowy – masz czas do 6 czerwca (poniedziałek), do 12:00.

📌 Uwaga! – Liczebność grupy jest limitowana, zgłaszajcie się!

Zapraszamy!

Szkolenie finansowane jest przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności
Organizatorem jest Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości