OGŁASZAMY KONKURS DYPLOM Z MARZEŃ

Chcesz wspierać zdolnych maturzystów ze wsi i małych miejscowości oraz zostać Partnerem w Programie Stypendiów Pomostowych? Zgłoś się do konkursu Dyplom z Marzeń! Zapraszamy do współpracy lokalne organizacje pozarządowe i grupy nieformalne.

Konkurs ma na celu wyłonienie organizacji pozarządowych i grup nieformalnych działających lokalnie, które nie brały dotąd udziału w Programie Stypendiów Pomostowych i chciałyby dołączyć do Partnerów jego XIX edycji.

Uczestnicząc w Programie organizacja stwarza swoim podopiecznym niepowtarzalną szansę zaistnienia w systemie stypendialnym, w ramach którego młodzi ludzie mogą otrzymać stypendium na I rok studiów w wysokości 5.000 zł (wypłacane w 10 miesięcznych ratach po 500 złotych), a także wsparcie finansowe podczas dalszej edukacji akademickiej. Wkład finansowy organizacji wynosi od 5% kosztu stypendium w przypadku organizacji zlokalizowanych na wsi lub w miastach do 20 tys. mieszkańców (przy dofinansowaniu Fundacji Wspomagania Wsi), do 25% kosztu stypendium dla organizacji miejskich, pozostałą część fundują Partnerzy finansujący program.

W ramach Programu Stypendiów Pomostowych stypendysta, poza stypendium na I rok studiów, ma szansę uzyskać pomoc na kolejnych latach studiów. Na stypendystów osiągających dobre wyniki w nauce czekają stypendia naukowe na starsze lata studiów, stypendia doktoranckie, a także dofinansowanie na studia zagraniczne oraz oferty staży zagranicznych, już bez udziału finansowego OL.

Zapraszamy wszystkie zainteresowane Organizacje Lokalne do udziału w Programie Stypendiów Pomostowych dla studentów I roku. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 9 maja 2020 roku

Formularz zgłoszenia do konkursu i pełne informacje dostępne są w zakładce: WSPÓŁPRACA  Z LOKALNYMI ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI/ Konkurs Dyplom z Marzeń

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 789 204 896 lub pisząc na adres e-mail: fep@fep.lodz.pl

Zapraszamy do udziału w konkursie i życzymy powodzenia!!!

UWAGA!
Organizacje lokalne – dotychczasowi partnerzy Programu dostaną niebawem drogą mailową zaproszenie do udziału w kolejnej edycji.

PARTNERZY

Konkurs jest wspólnym przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Fundacji Wspomagania Wsi i Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości.
Konkursem i całym Programem Stypendiów Pomostowych zarządza Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości.