Nowy program stypendialny – Liderzy Jutra. Aplikuj już dziś!

W roku 2023 do grona Partnerów Programu Stypendiów Pomostowych dołączyła Fundacja Inter Cars, startując z nowym konkursem w ramach stypendiów korporacyjnych na III i IV rok studiów.

PROGRAM STYPENDIALNY „LIDERZY JUTRA”

Wraz z nowym Partnerem do Programu wkracza Program Stypendiów Korporacyjnych Inter Cars Liderzy Jutra.

Stypendium Liderzy Jutra skierowane jest do stypendystów pomostowych, którzy w nadchodzącym roku akademickim rozpoczną III i IV rok jednolitych studiów magisterskich lub I stopnia albo I rok studiów II stopnia.

O stypendium aplikować mogą studentki i studenci uczący się na kierunkach związanych z:

– automatyką;
– elektryką, elektrotechniką;
– inżynierią mechaniczną;
– inżynierią materiałową;
– inżynierią lądową i transportem;
– logistyką i pokrewnymi;
– informatyką i pokrewnymi.

Laureaci konkursu otrzymają 10-miesięczne stypendium w wysokości 7 tys. złotych.

SPRAWDŹ,  do jakiej dyscypliny przyporządkowany jest realizowany przez Ciebie na Twojej uczelni, kierunek.

Jak aplikować?

Rekrutacja do Programu Liderzy Jutra WYSTARTOWAŁA  (07.07.2023) i trwa do 7.09.2023 r.

Jeśli spełniasz warunki udziału w Programie, PRZECZYTAJ JAK APLIKOWAĆ.

O Fundacji Inter Cars

Fundacja Inter Cars została powołana w maju 2021 roku w ramach realizacji założeń strategii zrównoważonego rozwoju firmy Inter Cars S.A. – polskiego przedsiębiorstwa branży motoryzacyjnej. Od tamtej pory działa nieprzerwanie. Misją Fundacji jest wspieranie rozwoju dostępnej, bezpiecznej oraz odpowiedzialnej mobilności, dla ludzi i klimatu.

Fundacja Inter Cars realizuje autorskie programy, skupiając swe działania w obszarach: rozwoju kompetencji przyszłości, troski o środowisko naturalne, ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego. Fundacja rozwija również program wolontariatu pracowniczego, umożliwiającego pracownikom firmy Inter Cars S.A. zaangażowanie się w rozwój lokalnych społeczności oraz realizację misji Fundacji.

Liderzy Jutra to nie jedyny program stypendialny realizowany przez Fundację Inter Cars. Dbając o rozwój kompetencji przyszłości, Fundacja stworzyła własny program – Akcelerator   skierowany do uczennic i uczniów technikum i szkół branżowych zainteresowanych najnowszymi osiągnięciami i trendami techniki motoryzacyjnej, informatyką, elektroniką, logistyką i innymi dziedzinami związanymi z mobilnością.

Więcej o Fundacji Inter Cars możecie przeczytać na: https://fundacja.intercars.eu/

Serdecznie witamy nowego Partnera, bardzo cieszymy się z nadchodzącej współpracy!