Stypendia doktoranckie

Program Naukowych Stypendiów Doktoranckich jest formą wsparcia dla tych stypendystów pomostowych, którzy chcą kontynuować studia na poziomie doktorskim. Program ułatwia rozpoczęcie studiów doktoranckich i dalsze zdobywanie wiedzy ambitnym młodym ludziom, pochodzącym z małych miast i wsi oraz przyczynia się do rozwoju młodego pokolenia naukowców.

W ramach Programu dostępne są dwa rodzaje stypendiów:

Program jest realizowany w formie konkursów. Nagrodami w konkursach są stypendia naukowe w wysokości 18.000 zł.

W dotychczasowych jedenastu edycjach konkursów o stypendia doktoranckie przyznano łącznie 140 stypendiów.