Stypendia doktoranckie

Program Naukowych Stypendiów Doktoranckich jest formą wsparcia dla tych stypendystów pomostowych, którzy chcą kontynuować studia na poziomie doktorskim. Program ułatwia rozpoczęcie studiów doktoranckich i dalsze zdobywanie wiedzy ambitnym młodym ludziom, pochodzącym z małych miast i wsi oraz przyczynia się do rozwoju młodego pokolenia naukowców.

Program jest realizowany w formie konkursów, w których nagrodą jest stypendium naukowe w wysokości 18 000 zł.

W ramach edycji 2022/2023 dostępny jest konkurs:

W dotychczasowych czternastu edycjach konkursów o stypendia doktoranckie przyznano łącznie ponad 170 stypendiów.