Wniosek on-line / Logowanie do konta stypendysty


Wniosek-on line dla kandydatów zostanie uruchomiony zgodnie z terminarzem nowej edycji Programu:

12 sierpnia 2020 r. –  uruchomienie aplikacji on-line

14 września 2020 r. godz. 16.00 – zamknięcie aplikacji on-line


Dla stypendystów: LOGOWANIE DO KONTA STYPENDYSTY