Terminarz

Poniższe informacje odnoszą się do trwającej obecnie edycji Programu (rok akademicki 2019/2020). Informacje dotyczące kolejnej edycji zostaną zamieszczone po jej ogłoszeniu w początku lipca 2020 r.


Terminarz konkursu o naukowe stypendia doktoranckie PAFW  na rok akademicki 2019/2020:

15 lipca 2019 r. – ogłoszenie programu

16 lipca 2019 r. – uruchomienie aplikacji do składania wniosków on-line.

7 października 2019 r. godz. 16.00 – zamknięcie aplikacji do składania wniosków.

do 14 października 2019 r. – termin przekazywania wydrukowanych wniosków wraz z załącznikami do siedziby Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości. Decyduje data stempla pocztowego.

Lista stypendystów jest ogłaszana w ciągu 40 dni od upływu terminu zgłaszania wniosków, o którym mowa powyżej.