Regulamin

Poniższy regulamin odnosi się do trwającej obecnie edycji  na rok akademicki 2018/2019.
Regulamin kolejnej edycji zostanie zamieszczony po jej ogłoszeniu w lipcu 2019 r.


Regulamin konkursu o naukowe stypendia doktoranckie PAFW w roku akademickim 2018/2019:

oraz