Regulamin

Poniższe informacje odnoszą się do trwającej obecnie edycji Programu (rok akademicki 2019/2020).
Regulamin kolejnej edycji zostanie zamieszczony po jej ogłoszeniu w początku lipca 2020 r.


Regulamin konkursu o naukowe stypendia doktoranckie PAFW w roku akademickim 2019/2020:

oraz