Aplikowanie

Poniższe informacje odnoszą się do trwającej obecnie edycji Programu – rok akademicki 2021/2022. Informacje dotyczące kolejnej edycji zostaną zamieszczone po jej ogłoszeniu w lipcu 2022 r.


Aplikowanie o naukowe stypendium doktoranckie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności składa się z następujących kroków:

  1. Zapoznaj się z Regulaminem oraz Procedurą kwalifikowania do naukowego stypendium doktoranckiego PAFW, a także z wykazem niezbędnych dokumentów;
  2. Jeśli spełniasz warunki udziału w konkursie o stypendium, złóż wniosek wraz z załącznikami on-line;
    Aplikowanie w konkursie od roku ak. 2021/22, odbywa się wyłącznie w formie elektronicznej.
  3. Czekaj na mailową informację zwrotną ze strony FEP (połowa października).

Lista kandydatów, którzy otrzymają naukowe stypendium doktoranckie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, zostanie ogłoszona po zakończeniu procedury konkursowej, w części Wyniki rekrutacji.