Stypendia doktoranckie PAFW

Program Naukowych Stypendiów Doktoranckich Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności jest ofertą dla absolwentów – stypendystów Programu Stypendiów Pomostowych. Celem Programu jest zachęcenie wybitnych stypendystów pomostowych do rozwijania wiedzy i kontynuowania studiów na poziomie doktorskim, a tym samym przyczynienie się do rozwoju młodego pokolenia naukowców.

Program jest realizowany w formie konkursu, w którym nagrodą jest roczne stypendium naukowe w wysokości 18.000 zł.
Szczegółowe informacje dotyczące uczestnictwa w konkursie dostępne są w Regulaminie.

PARTNERZY

Fundatorem Programu jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności.