Warsztaty „Kariera i rynek pracy”

Zapraszamy stypendystów pomostowych – studentów II, III i IV roku studiów (lub I roku II°) na warsztaty „Kariera i rynek pracy”. Udział w warsztatach to możliwość rozwinięcia kompetencji i wiedzy niezbędnych do wejścia na rynek pracy i pokierowania własną karierą.

Tegoroczne warsztaty odbędą się w Warszawie, w terminie 2-4 lipca 2019 r. 

Warsztaty obejmują tematykę z zakresu planowania, rozwoju i oceny ścieżki kariery, analizę potencjału zawodowego oraz technik poszukiwania pracy, jak również przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, sporządzania CV i listów motywacyjnych. Udział w warsztatach to także szansa poznania innych stypendystów pomostowych i ciekawego spędzenia czasu.

Udział w warsztatach jest bezpłatny. Wszystkie wydatki związane z dojazdem, zakwaterowaniem i wyżywieniem pokrywają organizatorzy.
W warsztatach mogą uczestniczyć stypendyści, którzy nie brali dotąd w nich udziału.

Warsztaty dla stypendystów realizowane są od 2008 roku. W latach 2015-2018 w warsztatach Kariera i rynek pracy uczestniczyło 154 stypendystów. We wcześniejszym cyklu warsztatów Pomostowi Liderzy, realizowanym w latach 2008-2014, wzięły udział 283 osoby. W sumie, w dotychczasowych dziesięciu edycjach warsztatów uczestniczyło 437 stypendystów.

Zapraszamy do lektury relacji z warsztatów „Kariera i rynek pracy” 2018!

 PARTNERZY

Warsztaty finansowane są przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. Organizatorem warsztatów jest Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości.