Stypendia językowe

O stypendia językowe mogą ubiegać się stypendyści pomostowi – studenci II, III lub IV roku jednolitych studiów magisterskich lub studiów I stopnia albo I roku stacjonarnych studiów II stopnia. Stypendia dedykowane są studentom wszystkich kierunków studiów, za wyjątkiem filologii angielskiej.

Celem projektu jest podwyższenie kompetencji językowych stypendystów pomostowych.

Stypendium przyznawane jest na zasadach konkursu. Nagrodą w konkursie jest roczny kurs języka angielskiego zakończony egzaminem FCE lub CAE, albo innym na równorzędnym poziomie.

W dotychczasowych dziewięciu edycjach przyznano 347 stypendiów językowych.

PARTNERZY

Fundatorem Programu Stypendiów Językowych jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności.