Konferencje „Naukowy Start”

Z radością ogłaszamy IV Ogólnopolską Interdyscyplinarną Konferencję Stypendystów Pomostowych „Naukowy Start”, która odbędzie się w dniach 5 – 7 czerwca 2019 w Łodzi.

Zapraszamy do udziału wszystkich stypendystów pomostowych!

Więcej informacji w zakładce: Naukowy Start 2019


Konferencje „Naukowy Start” to konferencje organizowane przy udziale i dla stypendystów pomostowych – studentów wszystkich lat studiów i absolwentów, niezależnie od doświadczenia naukowego i konferencyjnego.

Wydarzenie jest okazją do spotkania się stypendystów z różnych uczelni, rejonów kraju i kierunków studiów oraz lepszego poznania się i tworzenia sieci kontaktów. Podstawowym celem konferencji jest  podzielenie się zainteresowaniami i wynikami pierwszych badań naukowych, interdyscyplinarna wymiana wiedzy i wzajemna inspiracja, wzbogacenie warsztatu autora pracy naukowej, rozwój umiejętności prezentacji wyników własnej pracy badawczej.

Konferencje organizowane są raz w roku, na wiosnę, w Łodzi.


III Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Stypendystów Pomostowych „Naukowy Start” odbyła się w Łodzi, w dniach 1 – 2 czerwca 2018 roku.Zapraszamy do przeczytania relacji w zakładce Naukowy Start 2018


PARTNERZY

Konferencje finansowane są przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. Organizatorem jest Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości we współpracy ze Stypendystami Programu Stypendiów Pomostowych i Wolontariuszami programu PROJEKTOR – wolontariat studencki.