Konferencje „Naukowy Start”

Konferencje „Naukowy Start” to konferencje organizowane przy udziale i dla stypendystów pomostowych – studentów wszystkich lat studiów i absolwentów, niezależnie od doświadczenia naukowego i konferencyjnego.

Wydarzenie jest okazją do spotkania się stypendystów z różnych uczelni, rejonów kraju i kierunków studiów oraz lepszego poznania się i tworzenia sieci kontaktów. Podstawowym celem konferencji jest  podzielenie się zainteresowaniami i wynikami pierwszych badań naukowych, interdyscyplinarna wymiana wiedzy i wzajemna inspiracja, wzbogacenie warsztatu autora pracy naukowej, rozwój umiejętności prezentacji wyników własnej pracy badawczej.

Konferencje organizowane są raz w roku, na wiosnę, w Łodzi.


V Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Stypendystów Pomostowych „Naukowy Start” odbędzie się w formule on-line, w dniach 23-24 kwietnia 2021.

W programie znajdą się 4 sesje tematyczne: Medycyna i biologia, Ekonomia i nauki prawne, IT i nauki inżynierskie, Nauki społeczne, w trakcie których 27 studentów zaprezentuje swoje referaty. Wystąpienia z referatami przewidziane są na 15 minut: 10 minut prezentacji + 5 minut dyskusji.

Wysłuchamy również dwóch wystąpień eksperckich: dr hab. Katarzyny Śledziewskiej Jak AI zmienia gospodarkę oraz dr Justyny Pokojskiej Kompetencje przyszłości a rynek pracy. Tradycyjnie odbędzie się również głosowanie na najlepsze wystąpienie studenckie. Odwiedzą nas również przedstawiciele programu Projektor.


IV Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Stypendystów Pomostowych „Naukowy Start” odbyła się w Łodzi, w dniach 5-7 czerwca 2019 roku. Zapraszamy do przeczytania relacji i obejrzenia krótkiego video.

PARTNERZY

Konferencje finansowane są przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. Organizatorem jest Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości we współpracy ze Stypendystami Programu Stypendiów Pomostowych i Wolontariuszami programu PROJEKTOR – wolontariat studencki.