Terminarz

Terminarz Konkursu o stypendia im. Prof. Bronisława Geremka na rok akademicki 2017/2018:

26 lipca 2017 r. – ogłoszenie Konkursu

1 sierpnia 2017 r.otwarcie aplikacji on-line

10 września 2017 r. godz. 16.00zamknięcie aplikacji on-line

13 września 2017 r. – ostateczny termin nadsyłania złożonych wniosków (decyduje data stempla pocztowego)

do 23 października – ogłoszenie wyników Konkursu