Najczęstsze pytania

Jesteś stypendystą I roku? Zachęcamy do przeczytania PORADNIKA DLA STYPENDYSTÓW I ROKU – opisujemy w nim, jakich formalności trzeba dopełnić i o jakich rzeczach pamiętać.


Będziesz ubiegać się o stypendium pomostowe na I rok studiów? Jeśli masz pytania dotyczące aplikowania, kryteriów lub wypełniania wniosku spójrz w:

Instrukcję Krok po kroku – z informacjami pomocnymi przy aplikowaniu i wyjaśniającymi co dzieje się po otrzymaniu stypendium. Dokument będzie dostępny w czerwcu 2018 r.

Najczęściej zadawane pytania– znajdziesz w nich odpowiedź na szczegółowe pytania dotyczące wniosku i aplikowania.
Dokument będzie dostępny w czerwcu 2018 r.