Aplikowanie

Poniższe informacje odnoszą się do poprzednich edycji warsztatów dla stypendystów pomostowych.

Informacje dotyczące kolejnej edycji zostaną zamieszczone po jej ogłoszeniu na wiosnę 2021 r.


Aby aplikować o udział w warsztatach:

  1. Zapoznaj się z warunkami uczestnictwa
  2. Wypełnij formularz zgłoszeniowy

Przesłanie zgłoszenia nie jest jednoznaczne z kwalifikacją na warsztaty. O zakwalifikowaniu do udziału w warsztatach, decydować będzie kolejność zgłoszeń oraz Twoje uzasadnienie chęci uczestnictwa w warsztacie w formularzu zgłoszeniowym.

Maksymalna liczba miejsc warsztatowych to 30.

Po zakończeniu procedury kwalifikacyjnej lista studentów, którzy zostali zakwalifikowani do udziału w warsztatach, zostanie ogłoszona w części „Wyniki rekrutacji”.