Aplikowanie

Aby aplikować o udział w warsztatach:

  1. Zapoznaj się z warunkami uczestnictwa
  2. Wypełnij formularz zgłoszeniowy – masz czas do 29 czerwca

Przesłanie zgłoszenia nie jest jednoznaczne z kwalifikacją na warsztaty. O zakwalifikowaniu do udziału w warsztatach, decydować będzie kolejność zgłoszeń oraz Twoje uzasadnienie chęci uczestnictwa w warsztacie w formularzu zgłoszeniowym.

Maksymalna liczba miejsc warsztatowych to 30.

Po zakończeniu procedury kwalifikacyjnej lista studentów, którzy zostali zakwalifikowani do udziału w warsztatach, zostanie ogłoszona w części „Wyniki rekrutacji”.