Aplikowanie

Poniższe informacje odnoszą się do poprzednich edycji warsztatów dla stypendystów pomostowych.
Informacje dotyczące kolejnej edycji zostaną zamieszczone po jej ogłoszeniu na wiosnę 2020 r.


Aby aplikować o udział w warsztatach:

  1. Zapoznaj się z warunkami uczestnictwa;
  2. Jeśli spełniasz warunki uczestnictwa, wypełnij formularz zgłoszeniowy i wraz z listem motywacyjnym, uzasadniającym chęć uczestnictwa w warsztatach, odeślij na adres warsztaty@stypendia-pomostowe.pl z dopiskiem „warsztaty” w temacie wiadomości.
  3. Formularz zgłoszeniowy (łącznie z listem motywacyjnym) należy wydrukować, dołączyć zaświadczenie z uczelni o wysokości średniej z dotychczasowego toku studiów (z wyłączeniem semestru letniego 18/19) i przesłać pocztą tradycyjną do Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości na adres: ul. Sterlinga 27/29, 90-212 Łódź.

Przesłanie zgłoszenia nie jest jednoznaczne z kwalifikacją na warsztaty. O zakwalifikowaniu do udziału w warsztatach, decydować będzie wysokość średniej oraz list motywacyjny kandydata. W przypadku dużej liczby zgłoszeń będzie decydował fakt, czy ktoś posiada (lub posiadał) status stypendysty konkursu PRYMUS.

Po zakończeniu procedury kwalifikacyjnej lista studentów, którzy zostali zakwalifikowani do udziału w warsztatach, zostanie ogłoszona w części „Wyniki rekrutacji”.