Presidential Classroom

Warsztaty Future World Leaders Summit, organizowane przez Presidential Classroom, odbywają się każdego roku w USA i gromadzą około 450 osób z całego świata. Do udziału w nich zapraszani są wybitnie uzdolnieni uczniowie szkół średnich i studenci. Warsztaty odbywają się pod nazwą „Staż na Kapitolu” – United States-Poland Parliamentary Internship Program w Waszyngtonie, w biurach amerykańskich członków Izby Reprezentantów i gromadzą uczestników z ponad 40 krajów.

Od początku trwania Programu, tj. od 2002 roku, uczestniczyły w nim 24 osoby. Otrzymały one granty ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, które wykorzystane zostały na sfinansowanie kosztów podróży do Stanów Zjednoczonych.

Wniosek o dofinansowanie