Presidential Classroom

Program dofinansowania wyjazdów na Presidential Classroom prowadzony był w latach 2002-2014.

Warsztaty Future World Leaders Summit, organizowane przez Presidential Classroom, odbywają się co roku w USA i gromadzą około 450 osób z całego świata. Do udziału w nich zapraszani są wybitnie uzdolnieni uczniowie szkół średnich i studenci. Warsztaty odbywają się pod nazwą „Staż na Kapitolu” – United States-Poland Parliamentary Internship Program w Waszyngtonie, w biurach amerykańskich członków Izby Reprezentantów i gromadzą uczestników z ponad 40 krajów.

W latach 2002-2014 uczestniczyły w nim 24 osoby. Otrzymały one granty ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, które wykorzystane zostały na sfinansowanie kosztów podróży do Stanów Zjednoczonych.