Spotkania regionalne stypendystów

Regionalne spotkania stypendystów pomostowych organizowane są cyklicznie w ośrodkach akademickich. Są świetną okazją do poznania się i integracji stypendystów pomostowych, nawiązania kontaktów i zyskania nowych, cennych znajomości.

Spotkania są okazją do  poszerzenia wiedzy na temat możliwości, jakie czekają na stypendystów w Programie Stypendiów Pomostowych i innych inicjatywach FEP. Są też platformą  wymiany uwag na temat programu, wypracowania dobrych praktyk.
Na każdym spotkaniu organizujemy dla stypendystów ciekawe warsztaty oraz spotkanie z wolontariuszami programu Projektor – wolontariat studencki, prowadzonego również przez Fundację.

Odbyte spotkania:

marzec 2020 – Lublin

listopad 2019 – Kraków

czerwiec 2019 – Rzeszów

kwiecień 2019 – Łódź

marzec 2019 – Warszawa

marzec 2019 – Poznań

listopad 2018 – Wrocław

kwiecień 2018 – Kraków

Kolejne spotkania odbywać się będą w ciągu roku akademickiego 2019/2020. Zapraszamy do śledzenia aktualności.