Profil kandydata

Warsztaty adresowane są do Stypendystów Programu Stypendiów Pomostowych – studentów II, III, IV roku studiów lub I roku II°, którzy dotychczas nie brali udziału w warsztatach Kariera i rynek pracy.

W warsztatach mogą brać udział wszyscy stypendyści wymienionych lat studiów, również Ci, którzy w tym roku akademickim nie otrzymują stypendium!