Profil kandydata

Poniższe informacje odnoszą się do poprzednich edycji warsztatów dla stypendystów pomostowych. Informacje dotyczące kolejnej edycji zostaną zamieszczone po jej ogłoszeniu na wiosnę 2019 r.


Warsztaty adresowane są do Stypendystów Programu Stypendiów Pomostowych – studentów II, III, IV roku studiów (lub I roku II°), którzy dotychczas nie uczestniczyli w naszych warsztatach.

Jeśli chcesz wziąć udział w warsztatach, powinieneś:

  • zapoznać się z warunkami uczestnictwa w warsztatach;
  • legitymować się wysoką średnią 4,0 (liczoną z całego dotychczasowego toku studiów, z wyłączeniem semestru letniego 17/18);
  • przesłać zgłoszenie uczestnictwa oraz list motywacyjny do FEP, w terminie określonym w terminarzu.