Profil kandydata

Warsztaty adresowane są do Stypendystów Programu Stypendiów Pomostowych – studentów II, III, IV roku studiów (lub I roku II°), którzy dotychczas nie uczestniczyli w warsztatach.

Jeśli chcesz wziąć udział w warsztatach, powinieneś:

  • zapoznać się z warunkami uczestnictwa w warsztatach;
  • legitymować się wysoką średnią 4,0 (liczoną z całego dotychczasowego toku studiów, z wyłączeniem semestru letniego 18/19);
  • przesłać zgłoszenie uczestnictwa oraz list motywacyjny do FEP, w terminie określonym w terminarzu.