Warsztaty kompetencji cyfrowych

Warsztaty kompetencji cyfrowych to nowy projekt, dzięki któremu stypendyści pomostowi mogą rozwinąć kompetencje i wiedzę niezbędne do sprawnego funkcjonowania w cyfrowym świecie. 

CO OFERUJEMY?
Warsztaty na temat:

  • social mediów – personal branding, prywatność w social media, komunikatory i ich specyfika, hejt, trolling;
  • przechowywania oraz bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych w sieci;
  • wykorzystania wizerunku, praw autorskich w sieci;
  • tworzenia własnej strony internetowej, bloga i własnej wizytówki.


Warsztaty w roku akademickim 2018/19 odbyły się w dwóch terminach – wiosną 2019 r. w maju i czerwcu, w Łodzi.
Kolejna edycja warsztatów planowana jest na wiosnę 2020 r.

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ?
Stypendyści Pomostowi – studenci II, III, IV roku studiów I° i I roku studiów II°. O zakwalifikowaniu do udziału w warsztatach decydować będzie średnia z dotychczasowego toku studiów (minimum 4.0) i kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc na każdy z terminów jest ograniczona. 

JAK?
Udział w warsztatach jest bezpłatny. Wszystkie wydatki związane z dojazdem, zakwaterowaniem i wyżywieniem pokrywają organizatorzy.

PARTNERZY
Warsztaty finansowane są przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, realizatorem jest Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości.