Warsztaty kompetencji cyfrowych

Warsztaty kompetencji cyfrowych to nowy projekt, dzięki któremu stypendyści pomostowi mogą rozwinąć kompetencje i wiedzę niezbędne do sprawnego funkcjonowania w cyfrowym świecie. 

CO OFERUJEMY?
Warsztaty na temat:

  • social mediów – personal branding, prywatność w social media, komunikatory i ich specyfika, hejt, trolling;
  • przechowywania oraz bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych w sieci;
  • wykorzystania wizerunku, praw autorskich w sieci;
  • tworzenia własnej strony internetowej, bloga i własnej wizytówki.

GDZIE?
Warsztaty odbędą się w Łodzi. Dokładne miejsce warsztatów oraz zakwaterowania, zostaną podane w późniejszym terminie.

KIEDY?
Warsztaty odbędą się w dwóch terminach:

  • 10-12 maja 2019 r. (zapisy zakończyły się)
  • 14-16 czerwca 2019 r. (są jeszcze wolne miejsca)

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ?
Stypendyści Pomostowi – studenci II, III, IV roku studiów I° i I roku studiów II°. O zakwalifikowaniu do udziału w warsztatach decydować będzie średnia z dotychczasowego toku studiów (minimum 4.0) i kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc na każdy z terminów jest ograniczona. 

JAK?
Udział w warsztatach jest bezpłatny. Wszystkie wydatki związane z dojazdem, zakwaterowaniem i wyżywieniem pokrywają organizatorzy.

Aby wziąć udział w warsztatach w terminie czerwcowym – wypełnij formularz zgłoszeniowy i odeślij go w terminie do 10 maja 2019 r. na adres e-mail: warsztaty@stypendia-pomostowe.pl z dopiskiem warsztaty kompetencji cyfrowych. W ślad za tym, do 17 maja prześlij do Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości, na adres ul. Sterlinga 27/29, 90-212 Łódź – zaświadczenie z uczelni o wysokości średniej z dotychczasowego toku studiów.

DO POBRANIA: Harmonogram warsztatów.
Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w terminarzu oraz programie warsztatów.

PARTNERZY
Warsztaty finansowane są przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, realizatorem jest Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości.