Terminarz

Terminarz XXIII edycji Programu Stypendiów Pomostowych (2024/2025):

9 lipca 2024 r. – uruchomienie aplikacji online do składania wniosków

20 sierpnia 2024 r. godz. 16.00 – zamknięcie aplikacji online do składania wniosków

do 30 sierpnia 2024 r. – przesyłanie wydrukowanych formularzy zgłoszeniowych wraz z załącznikami na adres wskazany we wniosku

do 14 października 2024 r. – ogłoszenie listy stypendystów pomostowych

Na początku listopada w terminarzu pojawią się kolejne ważne daty.


Terminarz XXII edycji Programu Stypendiów Pomostowych (2023/2024):

do 15 czerwca 2024 r. – termin wypełnienia sprawozdania merytorycznego stypendysty z udziału w programie. Formularz sprawozdania dostępny będzie do wypełnienia na koncie stypendysty w systemie online

do 10 lipca 2024 r. – wypłata ostatniej, 10-tej raty stypendium

do 10 października 2024 r. – termin przesyłania do FEP dokumentów potwierdzających zaliczenie I roku studiów – dotyczy wyłącznie osób, które podpisały zobowiązania po I semestrze studiów       

W razie wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności, daty podane w terminarzu mogą ulec zmianie.


Zapraszamy do śledzenia aktualności na naszej stronie oraz do obserwowania Stypendiów Pomostowych na FB.