Terminarz

Terminarz XXII edycji Programu Stypendiów Pomostowych (2023/2024):

13 października 2023 r.  – ogłoszenie listy stypendystów

2 listopada 2023 r. – ostateczny termin przesłania do Fundacji podpisanej umowy stypendysty wraz z zaświadczeniem z uczelni.

do 29 lutego 2024 r. – Fundacja udostępnia deklaracje PIT za rok 2023 w formie podpisanego elektronicznie pliku PDF na koncie stypendysty w systemie online

do 12 marca 2024 r. – termin załączenia na koncie stypendysty w systemie online potwierdzeń zaliczenia I semestru studiów

do 15 czerwca 2024 r. – termin wypełnienia sprawozdania merytorycznego stypendysty z udziału w programie. Formularz sprawozdania dostępny będzie do wypełnienia na koncie stypendysty w systemie online

do 10 lipca 2024 r. – wypłata ostatniej, 10-tej raty stypendium

do 10 października 2024 r. – termin przesyłania do FEP dokumentów potwierdzających zaliczenie I roku studiów – dotyczy wyłącznie osób, które podpisały zobowiązania po I semestrze studiów       

W razie wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności, daty podane w terminarzu mogą ulec zmianie.


Zapraszamy do śledzenia aktualności na naszej stronie oraz do obserwowania Stypendiów Pomostowych na FB.