Konferencja Naukowy Start 2013

I Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Młodych Naukowców „Naukowy Start” odbyła się 17-18 czerwca 2013 w Łodzi. Konferencja została zorganizowana z inicjatywy stypendystów Programu Stypendiów Pomostowych. Wzięło w niej udział 45 osób – studenci – stypendyści Programu Stypendiów Pomostowych, przedstawiciele organizatorów i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz Uniwersytetu Łódzkiego – partnera wydarzenia.

Głównym założeniem było stworzenie platformy twórczej wymiany myśli, a także możliwości debiutu naukowego. Młodzi ludzie mogli uczestniczyć w spotkaniu czynnie lub biernie. Czynni uczestnicy wystąpili z prezentacjami na temat przedmiotu swoich badań naukowych, ich wyników, a także aktywności pozauczelnianych.

Wygłoszono 19 referatów, m. in. z dziedziny: chemii, energetyki, prawa, finansów, literatury i marketingu. Wśród referujących przeprowadzony został konkurs na najlepszą prezentację, w wyniku którego 3 osoby otrzymały nagrody rzeczowe. Poza prezentacjami stypendystów, podczas konferencji wygłoszone zostały referaty przedstawicieli środowiska naukowego łódzkich uczelni. Odbyły się także warsztaty, mające na celu wzbogacenie umiejętności autorów w przygotowaniu prac naukowych oraz prezentacji wyników badań.

Referaty prezentowane podczas konferencji, opublikowane zostały jesienią 2013 roku, w specjalnym wydawnictwie pokonferencyjnym.

Konferencja oraz wydanie publikacji pokonferencyjnej finansowane były z grantu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.
Prace opublikowane w wydawnictwie sprawdzone zostały w Internetowym Systemie Antyplagiatowym Plagiat.pl