Konferencja Naukowy Start 2019

Z radością ogłaszamy IV Ogólnopolską Interdyscyplinarną Konferencję Stypendystów Pomostowych „Naukowy Start”. Konferencja odbędzie się w dniach 5 – 7 czerwca 2019 (środa-piątek), w Łodzi. 

W programie znajdą się: wystąpienia studentów, sesja posterowa, debata, wykład eksperta oraz warsztaty. Konferencja, poza aspektem naukowym, podejmowała będzie również tematy związane z zaangażowaniem społecznym, ścieżką kariery i rozwojem kompetencji osobistych.

Zapraszamy wszystkich stypendystów do udziału czynnego (wystąpienie z referatem – 15 min.) lub jako słuchaczy.

Uczestnictwo w konferencji to doskonała okazja do poznania innych stypendystów pomostowych oraz wolontariuszy Programu PROJEKTOR, nawiązania cennych kontaktów i znajomości! Nie przegapcie tej okazji! Udział jest bezpłatny, koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Do 22 lutego czekamy na Wasze deklaracje uczestnictwa – odeślijcie wypełniony formularz zgłoszenia drogą mailową na adres: konferencja@fep.lodz.pl
Decyduje kolejność zgłoszeń. Pierwszeństwo będą miały osoby biorące udział czynny w konferencji. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo selekcji wystąpień.

Zapraszamy do udziału!

Organizatorami spotkania są: Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości we współpracy ze Stypendystami Pomostowymi i Wolontariuszami programu PROJEKTOR – wolontariat studencki. Konferencja finansowana jest przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności.