Konferencja Naukowy Start 2021 – było świetnie!

4 sesje tematyczne, 27 wystąpień prelegentów – studentów, 2 wykłady eksperckie, 15 godzin na zoomie, blisko 90 uczestników pierwszego dnia i ponad 80 drugiego dnia – to krótkie podsumowanie tegorocznej konferencji „Naukowy Start”.

V edycja Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Stypendystów Pomostowych „Naukowy Start” odbyła się w dniach 23 – 24 kwietnia, w formule online. Spotkali się na niej stypendyści pomostowi i wolontariusze programu Projektor, zainteresowani szeroko pojętym tematem rozwoju naukowego i osobistego.

W programie wydarzenia znalazły się 4 sesje tematyczne: Medycyna i biologia, Ekonomia i nauki prawne, IT i nauki inżynierskie, Nauki społeczne, w trakcie których 27 studentów zaprezentowało swoje referaty.

Uczestnicy mogli wysłuchać również dwóch wystąpień eksperckich: dr hab. Katarzyny Śledziewskiej Jak AI zmienia gospodarkę oraz dr Justyny Pokojskiej Kompetencje przyszłości a rynek pracy

Wszystkie wystąpienia studentów były fantastycznie przygotowane, bardzo ciekawe i świetnie przedstawione. Gratulujemy wszystkim występującym!

Odbyło się też – tradycyjnie już – głosowanie na najlepsze wystąpienie studenckie:

  • 1 miejsce zajął Daniel Pysno, z wystąpieniem „Wpływ długu publicznego oraz ogłoszenia bankructwa na sytuację gospodarczą państwa”
  • 2 miejsce zdobyła Agnieszka Pludra, z wystąpieniem „Komunikacja wewnątrz- i międzygatunkowa, czyli o rozmowach ze zwierzętami”
  • 3 miejsce zajął Patryk Wilk, z referatem „Zjawisko negacji istnienia pandemii koronawirusa oraz sposoby na zmianę postaw osób popierających tezę o braku istnienia i zagrożenia pandemią z punktu widzenia psychologii społecznej”

Nagrodzonym serdecznie gratulujemy!

Dziękujemy wszystkim uczestnikom, prelegentom, ekspertkom: prof. Katarzynie Śledziewskiej i dr Justynie Pokojskiej z DELab UW oraz ekipie Program Projektor za udział w naszym wydarzeniu.

Szczególne podziękowania dla moderatorów: Marty Korenieckiej, Natalii Markowskiej, Marka Blachy, Krzysztofa Karczewskiego i Anny Niedźwieckiej.

Wszystkim prelegentom i uczestnikom konferencji dziękujemy za wystąpienia i udział w konferencji. 

Fundatorem spotkania była Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, organizatorem: Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości.