Dokumenty

Dokumenty potrzebne przy aplikowaniu:

  • wniosek aplikacyjny złożony on-line,
  • dołączony do wniosku online, jako załącznik, skan poświadczonego przez dziekanat lub biuro obsługi studenta, wyciągu z postępu w studiach, zawierającego oceny z egzaminów i zaliczeń oraz adnotację o zaliczeniu roku studiów poprzedzającego przyznanie stypendium.
    W przypadku braku adnotacji o zaliczeniu roku na wyciągu z postępu w studiach, dołącz dodatkowo zaświadczenie o zaliczeniu I roku studiów.

Uwaga! Rekrutacja odbywa się wyłącznie elektronicznie, wszystkie dokumenty składane są tylko w trybie online. Nie ma konieczności przesyłania wydrukowanych wniosków ani załączników do siedziby Fundacji.

Szczegółowe informacje na temat Konkursu PRYMUS znajdziesz w Regulaminie.