Dokumenty

Dokumenty potrzebne przy aplikowaniu:

  • wniosek aplikacyjny złożony on-line,
  • dołączony do wniosku online, jako załącznik, skan poświadczonego przez dziekanat lub biuro obsługi studenta, wyciągu z postępu w studiach, zawierającego oceny z egzaminów i zaliczeń oraz adnotację o zaliczeniu roku studiów poprzedzającego przyznanie stypendium.
    W przypadku braku adnotacji o zaliczeniu roku na wyciągu z postępu w studiach, dołącz dodatkowo zaświadczenie o zaliczeniu I roku studiów.
  • dołączony do wniosku online, jako załącznik, skan potwierdzenia zaangażowania społecznego zrealizowanego w ramach projektów FEP. W przypadku braku takiego dokumentu, wymagane jest podpisanie i dołączenie do wniosku on-line zobowiązania (do pobrania tutaj) do podjęcia aktywności społecznej w trakcie roku akademickiego, na którym student będzie otrzymywał stypendium.

Uwaga! Rekrutacja odbywa się wyłącznie elektronicznie, wszystkie dokumenty składane są tylko w trybie online. Nie ma konieczności przesyłania wydrukowanych wniosków ani załączników do siedziby Fundacji.

Szczegółowe informacje na temat Konkursu PRYMUS znajdziesz w Regulaminie.