Terminarz

Terminarz Konkursu PRYMUS na rok akademicki 2019/2020:

18 lipca 2019 r. – ogłoszenie Programu

22 lipca 2019 r. – uruchomienie aplikacji on-line

3 września 2019 r. godz. 16.00 – zamknięcie aplikacji on-line

6 września 2019 r. – ostateczny termin przesyłania do FEP wydrukowanych z systemu wniosków wraz z załącznikami

do 16 września 2019 r.– ostateczny termin uzupełnienia dokumentów przez kandydatów (dokumenty muszą być już w Fundacji)

do 10 października 2019 r. – ogłoszenie listy stypendystów na stronie Programu
Oficjalna informacja o przyznanym stypendium zostanie wysłana drogą mailową do każdego stypendysty, którego nazwisko znalazło się na liście. W wiadomości podany będzie opis formalności, których należy dopełnić.

do 22 października 2019 r. (liczy się data stempla pocztowego) – termin odsyłania dokumentów udostępnionych stypendystom przez FEP

do 12 marca 2020 r. – termin przesyłania do Fundacji potwierdzeń zaliczenia semestru zimowego

do 15 września 2020 r. – termin przesyłania dokumentów potwierdzających zaliczenie roku studiów – dotyczy wyłącznie osób, które podpisały zobowiązania po semestrze zimowym studiów