Terminarz

Terminarz konkursu o Naukowe Stypendia Doktoranckie na rok akademicki 2021/2022:

26 lipca 2021 r. – ogłoszenie programu

26 lipca 2021 r.uruchomienie systemu do składania wniosków on-line

Aplikowanie w konkursie od roku ak. 2021/22, odbywa się wyłącznie w formie elektronicznej.

8 października 2021 r. godz. 16.00zamknięcie systemu do składania wniosków on-line

Ogłoszenie ostatecznych wyników Programu nastąpi w ciągu 40 dni od upływu terminu zgłaszania wniosków, o którym mowa powyżej.


W razie wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności, spowodowanych sytuacją epidemiologiczną w kraju, daty podane w terminarzu mogą ulec zmianie.