Terminarz

Poniższe informacje odnoszą się do trwającej obecnie edycji Programu (rok akademicki 2020/2021).
Informacje dotyczące kolejnej edycji zostaną zamieszczone po jej ogłoszeniu na początku lipca 2021 r.


Terminarz konkursu o naukowe stypendia doktoranckie NBP  na rok akademicki 2020/2021:

10 września 2020 r. – ogłoszenie programu

10 września 2020 r. – uruchomienie aplikacji do składania wniosków on-line.

10 października 2020 r. godz. 16.00 – zamknięcie aplikacji do składania wniosków.

do 15 października 2020 r. – termin przekazywania wydrukowanych wniosków wraz z załącznikami do siedziby Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości. Decyduje data stempla pocztowego.

Lista stypendystów jest ogłaszana w ciągu 40 dni od upływu terminu zgłaszania wniosków, o którym mowa powyżej.