Aplikowanie

Poniższe informacje odnoszą się do trwającej obecnie edycji Programu (rok akademicki 2020/2021).
Informacje dotyczące kolejnej edycji zostaną zamieszczone po jej ogłoszeniu na początku lipca 2021 r.


Aplikowanie o naukowe stypendium doktoranckie Narodowego Banku Polskiego, składa się z następujących kroków:

  1. Zapoznaj się z Regulaminem oraz Procedurą kwalifikowania do naukowego stypendium doktoranckiego NBP, a także z wykazem niezbędnych dokumentów;
  2. Jeśli spełniasz warunki udziału w konkursie o stypendium, złóż wniosek on-line;
  3. Wydrukuj złożony on-line wniosek i wraz z niezbędnymi załącznikami prześlij do Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości – realizatora Programu.

Lista osób, które otrzymają naukowe stypendium doktoranckie Narodowego Banku Polskiego, zostanie ogłoszona po zakończeniu procedury konkursowej, w części Wyniki rekrutacji.