Aplikowanie

W roku akademickim 2022/2023 konkurs nie będzie realizowany.


Aplikowanie w Programie Naukowych Stypendiów Doktoranckich, składa się z następujących kroków:

  1. Zapoznaj się z Regulaminem oraz Procedurą kwalifikowania do naukowego stypendium doktoranckiego, a także z wykazem niezbędnych dokumentów;
  2. Jeśli spełniasz warunki udziału w konkursie o stypendium, złóż wniosek wraz z załącznikami on-line;
    Aplikowanie w konkursie odbywa się wyłącznie w formie elektronicznej.
  3. Czekaj na mailową informację zwrotną ze strony FEP (połowa października).

Lista kandydatów, którzy otrzymają stypendium w programie Naukowych Stypendiów Doktoranckich, zostanie ogłoszona po zakończeniu procedury konkursowej, w sekcji Wyniki rekrutacji.