Naukowe Stypendia Doktoranckie

W roku akademickim 2022/2023 konkurs nie będzie realizowany.

Program Naukowych Stypendiów Doktoranckich jest realizowany w ramach Programu Stypendiów Pomostowych. Celem Programu jest zachęcenie wybitnych stypendystów pomostowych do rozwijania wiedzy i kontynuowania studiów na poziomie doktorskim, a tym samym przyczynienie się do rozwoju młodego pokolenia naukowców.

Program jest realizowany w formie konkursu, w którym nagrodą jest roczne stypendium naukowe w wysokości 18 000 zł.

Procedura kwalifikacyjna daje prawo do otrzymania 10-miesięcznego stypendium naukowego w okresie od października do lipca roku akademickiego, na który stypendium zostało przyznane. Po ukończeniu roku akademickiego (do 31 lipca), doktorant jest zobowiązany do przedłożenia w FEP stosownych dokumentów, m. in. potwierdzających fakt zaliczenia roku.

PARTNERZY
Fundatorem stypendiów jest Narodowy Bank Polski.
Fundatorem Programu jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności.


Program realizuje Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości.