Stypendia doktoranckie Narodowego Banku Polskiego

Program Naukowych Stypendiów Doktoranckich Narodowego Banku Polskiego jest realizowany w ramach Programu Stypendiów Pomostowych. Celem Programu jest zachęcenie wybitnych stypendystów pomostowych do rozwijania wiedzy i kontynuowania studiów na poziomie doktorskim, a tym samym przyczynienie się do rozwoju młodego pokolenia naukowców.

Program jest realizowany w formie konkursu, w którym nagrodą jest roczne stypendium naukowe w wysokości 18.000 zł.

PARTNERZY
Fundatorem stypendiów jest Narodowy Bank Polski.
Fundatorem Programu jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności.


Program realizuje Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości.