Dokumenty

Poniższe informacje odnoszą się do trwającej obecnie edycji Programu (rok akademicki 2020/2021).
Informacje dotyczące kolejnej edycji zostaną zamieszczone po jej ogłoszeniu na początku lipca 2021 r.


Warunkiem udziału w Programie Naukowych Stypendiów Doktoranckich Narodowego Banku Polskiego jest złożenie wniosku on-line, który należy wydrukować i wraz z odpowiednimi załącznikami przesłać do Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości, zgodnie z terminarzem Programu.

Do wniosku należy dołączyć: 

a) w przypadku ubiegania się o stypendium naukowe na I roku kształcenia:

 • koncepcję rozprawy doktorskiej,
 • kserokopię dokumentu potwierdzającego przyjęcie na studia doktoranckie lub do szkoły doktorskiej,
 • opinię promotora lub opiekuna naukowego,
 • wykaz publikacji.

b) w przypadku ubiegania się o stypendium naukowe na kolejne lata kształcenia:

 • koncepcję rozprawy doktorskiej (w przypadku gdy kandydat wnioskuje o stypendium w programie po raz pierwszy), albo szczegółowo uargumentowaną opinię promotora, lub jeśli nie ma jeszcze promotora – opiekuna naukowego, o postępach w przygotowaniu rozprawy doktorskiej,
 • kserokopię dokumentu potwierdzającego przyjęcie na studia doktoranckie lub do szkoły doktorskiej,
 • zaświadczenie o zaliczeniu kształcenia w roku poprzedzającym rok wnioskowania o stypendium bądź o spełnieniu wymagań przewidzianych w programie kształcenia szkoły doktorskiej,
 • opinię promotora, a jeśli doktorant nie ma jeszcze promotora, opinię opiekuna naukowego,
 • wykaz publikacji.
  Komisja Stypendialna może zwrócić się do kandydata o przekazanie kopii publikacji.