Terminarz

Terminarz konkursu o naukowe stypendia doktoranckie PAFW „ PhDo” na rok akademicki 2018/2019:

20 lipca 2018 r. – ogłoszenie programu

23 lipca 2018 r. – uruchomienie aplikacji do składania wniosków on-line

2 października 2018 r. – zamknięcie aplikacji do składania wniosków

do 9 października 2018 r. – termin przekazywania wydrukowanych wniosków wraz z załącznikami do siedziby Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości. Decyduje data stempla pocztowego.

Lista stypendystów jest ogłaszana w ciągu 40 dni od upływu terminu zgłaszania wniosków, o którym mowa powyżej.