Terminarz

Terminarz konkursu o naukowe stypendia doktoranckie PAFW „ PhDo” na rok akademicki 2022/2023:

8 września 2022 r. – ogłoszenie programu

9 września 2022 r. – uruchomienie systemu do składania wniosków on-line

Aplikowanie w konkursie odbywa się wyłącznie w formie elektronicznej.

14 października 2022 r. godz. 16:00 – zamknięcie systemu do składania wniosków on-line

Ogłoszenie ostatecznych wyników Programu nastąpi w ciągu 40 dni od upływu terminu zgłaszania wniosków, o którym mowa powyżej.


 W razie wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności, spowodowanych sytuacją epidemiologiczną w kraju, daty podane w terminarzu mogą ulec zmianie.