Terminarz

Terminarz konkursu o naukowe stypendia doktoranckie PAFW „ PhDo” na rok akademicki 2020/2021:

7 września 2020 r. – ogłoszenie programu

8 września 2020 r. – uruchomienie aplikacji do składania wniosków on-line.

7 października 2020 r. godz. 16.00 – zamknięcie aplikacji do składania wniosków.

do 14 października 2020 r. – termin przekazywania wydrukowanych wniosków wraz z załącznikami do siedziby Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości. Decyduje data stempla pocztowego.

Lista stypendystów jest ogłaszana w ciągu 40 dni od upływu terminu zgłaszania wniosków, o którym mowa powyżej.