Aplikowanie

Poniższe informacje odnoszą się do trwającej obecnie edycji Programu (rok akademicki 2019/2020). Informacje dotyczące kolejnej edycji zostaną zamieszczone po jej ogłoszeniu w początku lipca 2020 r.


Aplikowanie o naukowe stypendium doktoranckie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „PhDo”, składa się z następujących kroków:

  1. Zapoznaj się z Regulaminem oraz Procedurą kwalifikowania do naukowego stypendium doktoranckiego PAFW „PhDo”, a także z wykazem niezbędnych dokumentów;
  2. Jeśli spełniasz warunki regulaminu, złóż wniosek on-line;
  3. Wydrukuj złożony on-line wniosek i wraz z niezbędnymi załącznikami prześlij do Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości – realizatora Programu.

Lista studentów, którzy otrzymają naukowe stypendium doktoranckie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „PhDo”, zostanie ogłoszona po zakończeniu procedury konkursowej, w części „Wyniki rekrutacji”.