Aplikowanie

Aplikowanie o naukowe stypendium doktoranckie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „PhDo”, składa się z następujących kroków:

  1. Zapoznaj się z Regulaminem oraz Procedurą kwalifikowania do naukowego stypendium doktoranckiego PAFW_PhDo, a także z wykazem niezbędnych dokumentów;
  2. Jeśli spełniasz warunki udziału w konkursie o stypendium, złóż wniosek wraz z załącznikami on-line;
    Aplikowanie w konkursie odbywa się wyłącznie w formie elektronicznej.
  3. Czekaj na mailową lub telefoniczną informację zwrotną ze strony FEP (o ile wniosek wymagał będzie uzupełnień lub wyjaśnień).

Lista osób, które otrzymają rekomendacje do przyznania stypendium w programie Naukowych Stypendiów Doktoranckich Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „PhDo”, zostanie ogłoszona w części Wyniki rekrutacji, po zakończeniu procedury konkursowej.