Terminarz

Poniższe informacje odnoszą się do trwającej obecnie edycji Programu – rok akademicki 2021/2022. Informacje dotyczące kolejnej edycji zostaną zamieszczone po jej ogłoszeniu w lipcu 2022 r.


Terminarz Programu Stypendiów Językowych na rok akademicki 2021/2022:

22 lipca 2021 r. – ogłoszenie Programu

22 lipca 2021 r. – uruchomienie systemu do składania wniosków on-line

24 sierpnia 2021 godz. 16: 00 – zamknięcie systemu do składania wniosków on-line

System pozwala na złożenie wniosku w opcji „bez załączników”. Wszyscy kandydaci, którzy skorzystają z tej opcji,zobligowani do uzupełnienia złożonych w terminie wniosków on-line o załączniki, najpóźniej do 17 września br. Wnioski bez załączników nie będą rozpatrywane.

od 22 lipca do 17 września 2021 – możliwość dołączania załączników (w formie elektronicznej) do wniosku złożonego w systemie on-line

wrzesień 2021 – procedura kwalifikacyjna w szkole językowej

połowa października 2021 – ogłoszenie ostatecznych wyników Programu

W razie wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności, spowodowanych sytuacją epidemiologiczną w kraju, daty podane w terminarzu mogą ulec zmianie.