Terminarz

Terminarz nowej edycji programu (2020/2021) zostanie zamieszczony po jej ogłoszeniu w lipcu 2020 r.
Poniższe informacje odnoszą się do trwającej obecnie edycji 2019/20.


Terminarz Programu Stypendiów Językowych na rok akademicki 2019/2020:

17 lipca 2019 r. – ogłoszenie programu i uruchomienie aplikacji do składania wniosków on-line

19 sierpnia 2019 godz. 16: 00 – zamknięcie aplikacji do składania wniosków

do 23 sierpnia 2019 – termin nadsyłania wydrukowanych wniosków wraz z załącznikami (tzn. listem motywacyjnym oraz zaświadczeniem z uczelni o wysokości średniej). Dokumenty należy przesyłać do siedziby Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości. Decyduje data stempla pocztowego.

wrzesień 2019 – procedura kwalifikacyjna w szkole językowej

połowa października 2019 – ogłoszenie ostatecznych wyników Programu