Terminarz

Poniższe informacje odnoszą się do trwającej obecnie edycji Programu (rok akademicki 2020/2021).
Informacje dotyczące kolejnej edycji zostaną zamieszczone po jej ogłoszeniu na początku lipca 2021 r.


Terminarz Programu Stypendiów Językowych na rok akademicki 2020/2021:

31 lipca 2020 r. – ogłoszenie programu

3 sierpnia 2020 r. – uruchomienie aplikacji do składania wniosków on-line

24 sierpnia 2020 godz. 16: 00 – zamknięcie aplikacji do składania wniosków

do 28 sierpnia 2020 – termin nadsyłania wydrukowanych wniosków wraz z załącznikami (tzn. listem motywacyjnym oraz zaświadczeniem z uczelni o wysokości średniej). Dokumenty należy przesyłać do siedziby Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości. Decyduje data stempla pocztowego.

wrzesień 2020 – procedura kwalifikacyjna w szkole językowej

połowa października 2020 – ogłoszenie ostatecznych wyników Programu

W razie wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności, spowodowanych sytuacją epidemiologiczną w kraju, daty podane w terminarzu mogą ulec zmianie.