Terminarz

Terminarz nowej edycji programu (2019/2020) zostanie zamieszczony po jego ogłoszeniu w początku lipca 2019 r.
Poniższe informacje odnoszą się do trwającej obecnie edycji 2018/19.


Terminarz Programu Stypendiów Językowych na rok akademicki 2018/2019:

20 lipca 2018 r. – ogłoszenie programu

23 lipca 2018 – uruchomienie aplikacji do składania wniosków on-line

17 sierpnia 2018 godz. 16:00 – zamknięcie aplikacji do składania wniosków

do 24 sierpnia 2018 – termin nadsyłania wydrukowanych wniosków wraz z załącznikami (tzn. listem motywacyjnym oraz zaświadczeniem z uczelni o wysokości średniej). Dokumenty należy przesyłać do siedziby Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości. Decyduje data stempla pocztowego.

wrzesień-październik 2018 – procedura kwalifikacyjna w szkole językowej

druga połowa października 2018 – ogłoszenie ostatecznych wyników rekrutacji