Terminarz

Terminarz Programu Stypendiów Językowych na rok akademicki 2022/2023:

  • 18 lipca 2022 r. – ogłoszenie Programu i uruchomienie systemu do składania wniosków on-line
  • 24 sierpnia 2022 godz. 16:00 – zamknięcie systemu do składania wniosków on-line
  • System pozwala na złożenie wniosku w opcji „bez załączników”. Wszyscy kandydaci, którzy skorzystają z tej opcji, zobligowani są do uzupełnienia złożonych w terminie wniosków on-line o załączniki, najpóźniej do 16 września br. Wnioski bez załączników nie będą rozpatrywane.
  • od 18 lipca do 16 września 2022 – możliwość dołączania załączników (w formie elektronicznej) do wniosku złożonego w systemie on-line
  • sierpień/wrzesień 2022 – procedura kwalifikacyjna w FEP (I etap)
  • wrzesień 2022 – procedura kwalifikacyjna w szkole językowej (II etap)
  • połowa października 2022 – ogłoszenie ostatecznych wyników Programu