Terminarz

Terminarz Programu Stypendiów Językowych na rok akademicki 2022/2023:

  • 15 lipca 2024 r. – ogłoszenie Programu i uruchomienie systemu do składania wniosków on-line
  • 26 sierpnia 2024 r. godz. 16:00 – zamknięcie systemu do składania wniosków on-line
  • System pozwala na złożenie wniosku w opcji „bez załączników”. Wszyscy kandydaci, którzy skorzystają z tej opcji, zobligowani są do uzupełnienia złożonych w terminie wniosków on-line o załączniki, najpóźniej do 13 września br. Wnioski bez załączników nie będą rozpatrywane.
  • od 15 lipca do 13 września 2024 r. – możliwość dołączania załączników (w formie elektronicznej) do wniosku złożonego w systemie on-line
  • wrzesień 2024 – procedura kwalifikacyjna w FEP (I etap)
  • październik 2024 – procedura kwalifikacyjna w szkole językowej (II etap)
  • październik 2024 – ogłoszenie ostatecznych wyników Programu